Život ve stínu drátů

Muzeum Náchodska, Spolek Přátel Vojenské Historie Dobrošov a Kahan III, z. s. si vás dovolují pozvat na společnou akci – komentovanou prohlídku naučné stezky „Pevnost Dobrošov“, výstavu „Život ve stínu drátů“, která představí každodennost služby vojáků základní služby u Pohraniční stráže, a prohlídku Muzea studené války „Kahan III“.

Termín: sobota 10. a neděle 11. července 2021

Vstupné: Plné 150 Kč. Snížené (děti, studenti, důchodci) 100 Kč. Zdarma veteráni Pohraniční Stráže.

Program:

8.45 sraz návštěvníků na parkovišti Pevnosti Dobrošov. Souřadnice WGS84: 50.3993789N, 16.2037769E. Proběhne prodej vstupenek a okolo 9.00 dojde k zahájení výkladu a odchodu na naučnou stezku Pevnosti Dobrošov.

9.00 – 11.00 Komentovaná prohlídka naučné stezky. Pěší pochod venkovním terénem nevhodným pro kočárky ani cyklisty. Délka zhruba 2,5 km.

* Nepostavený tvrzový vchodový srub N-D-S 77a „Portál“.

* Lehký objekt nového typu II. E1 48, typ B1-80 (odstřelen).

* Tvrzový dělostřelecký srub N-D-S 75 „Zelený“.

* Tvrzový pěchotní srub N-D-S 72 „Můstek“.

* Nepostavený tvrzový srub pro minometnou věž N-D-S 77 „Kaplička“.

* Nepostavený tvrzový srub pro dělovou věž N-D-S 74 „Maliňák“.

* ÚŽ-6a TRHS.

* Tvrzový pěchotní srub N-D-S 73 „Jeřáb“.

* Lehký objekt starého typu I.d 49b, typ B (odstřelen).

* Samostatný pěchotní srub N-S 80 „Havlíček“.

* Samostatný pěchotní srub N-S 79 „Hrobka“.

* Samostatný pěchotní srub N-S 78 „Polsko“.

11.00 – 12.00 Komentovaná prohlídka výstavy „Život ve stínu drátů“ v objektu N-S 78 „Polsko“.

Výstava představí každodennost služby vojáků základní služby u Pohraniční stráže. Akce připomíná 70. výročí přijetí Zákona o ochraně státních hranic.

Možnost zakoupit publikace, balenou vodu a drobné občerstvení.

12.00 – 12.30 Pěší přesun skupiny k muzeu Kahan III. Délka zhruba 1,5 km.

12.30 – 13.30 Prohlídka muzea studené války Kahan III v objektu N-S 71 „V sedle“.

Možnost zakoupit publikace a upomínkové předměty.

Uvedené časy jsou pouze orientační. Skutečné trvání bude odvislé od fyzické zdatnosti a zájmu návštěvníků. Akce se koná za každého počasí.

Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu trasy. Součástí prohlídky není podzemí ani interiéry objektů krom srubů „Polsko“ a „V sedle“. Na plánované trase není k dispozici WC ani občerstvení.

Program je shodný v oba dny.

Výstava „Život ve stínu drátů“ bude otevřená i pro návštěvníky, kteří se neúčastní komentované prohlídky naučné stezky, a to v oba dny 11.00 – 17.00.

Muzeum Kahan III bude otevřené i pro návštěvníky, kteří se neúčastní komentované prohlídky naučné stezky, a to v sobotu 11.00 – 16.00.

Akci spolupořádají Muzeum Náchodska, Spolek Přátel Vojenské Historie Dobrošov a Kahan III, z. s.

Těšíme se na vás!