Život v Náchodě

Příběh rytíře Hrona

Vraťte se s námi do období vzniku města Náchoda. Kdo byl rytíř Hron a jaký měl důvod založit zde město? Projdeme kupeckou stezkou až k branám města a ještě dál. Vyzkoušíme si obchodovat s dobovým zbožím, cestovat, a nakonec si postavit vlastní hrad a usadit se v Náchodě.

Klíčová slova: založení města, kolonizace, rytíř Hron, obchod, hrad

Věková skupina: MŠ, 1. a 2. třída ZŠ

Časová dotace: 60 minut

Vzdělávací oblasti pro MŠ: Dítě a jeho psychika, Dítě a společnost

Vzdělávací oblasti pro ZŠ: Člověk a jeho svět, Člověk a svět práce

Cena: 35 Kč/žák

Maximální počet žáků: 30 

Místo konání: Broučkův dům Náchod