Život v chalupě

Od svítání do soumraku

* Tento program realizujeme i v Hronově a Polici nad Metují. 

Umíte si představit, jaký byl život v malé dřevěné chaloupce? Co vše se muselo během dne stihnout? Budeme si povídat o tom, co naši předci jedli, jak se oblékali a jak trávili společné večery. Ukážeme si vybavení roubenky a představíme si každodenní práce od jara do zimy. 

Klíčová slova: vesnice, každodennost, denní a roční cyklus

Věková skupina: MŠ, 1. a 2. třída ZŠ

Časová dotace: 60 minut

Vzdělávací oblasti pro MŠ: Dítě a jeho psychika, Dítě a společnost

Vzdělávací oblasti pro ZŠ: Člověk a jeho svět

Cena: 35 Kč/žák

Maximální počet žáků: 30

Místo konání: Broučkův dům Náchod + Hronov + Police nad Metují