Zaměstnanci Muzea Náchodska se stali adoptivními rodiči

Důsledky ochranných opatření kvůli pandemii koronaviru pociťují nejenom lidé, ale i zvířata. Na rozdíl od zoologických zahrad se s podporou od státu pro různé spolky chovající zvířata nepočítalo. Zookoutky a zoofarmy tak zůstaly uzavřené a bez jakékoliv kompenzace. V našem regionu se tento problém týká farmy Wenet v Broumově, která se nakonec musela obrátit s prosbou o pomoc na veřejnost. Aby majitelé farmy nebyli nuceni chov redukovat nebo úplně rušit, zveřejnili na svých webových stránkách a sociálních sítích žádost o podporu.

Jednou z možností pomoci je roční adopce zvířete farmy, pro kterou se rozhodli i zaměstnanci Muzea Náchodska. Během dubna se v sídle muzea na Staré radnici uspořádala dobrovolná sbírka, do které se zapojilo celkem 14 přispěvatelů. Výše příspěvků byla různá – od dvacetikoruny po pět set korun českých. Společnými silami se nakonec podařilo vybrat 3 280 Kč, které putovaly na adopci ovce walliské (2 500 Kč) a morčete (500 Kč). Zbývajících 280 Kč bylo poukázáno na transparentní účet farmy, z něhož se platí např. krmivo, veterinární péče atd.

Adoptivními rodiči se zaměstnanci Muzea Náchodska stali na rok, a to od 19. 4. 2021 do 30. 4. 2022, přičemž po vypršení tohoto termínu se může adopce obnovit na další rok. Jako poděkování na adresu muzea dorazila adopční listina, volné vstupenky na farmu Wenet a dvě magnetky. Informace o muzeu jako adoptivním rodiči také visí přímo v areálu farmy na adopční desce.

Ačkoliv spolky chovající zvířata mohly nakonec během dubna otevřít brány pro veřejnost, vzhledem k výši maximálního počtu návštěníků a nepříliš příznivého počasí forma této podpory nadále trvá. Kdokoliv tak můžete adoptovat zvířátko, přispět libovolnou částkou na transparentní účet farmy Wenet nebo dovézt krmivo. Zaměstnanci Muzea Náchodska se chystají farmu Wenet osobně navštívit během letošního roku, podívat se na svá adoptovaná zvířata a dozvědět se přímo od majitelů něco blíže o chodu této farmy.

Jsme rádi, že jsme součástí!