Z důvodu plynování je od 22. 4. 2022 do 26. 4. 2022 Muzeum Náchodska a všechny jeho pobočky uzavřeny.

Abychom ochránili nejen exponáty a sbírkové předměty, ale i samotné výstavní prostory, pravidelně v objektech Muzea Náchodska dochází k tzv. plynování. Plynování neboli fumigace je speciální deratizační postup. Prostor se zaplní jedovatým plynem a dojde tak k vyhubení škůdců. Několik dní se pak do takto ošetřených místností samozřejmě nesmí vkročit, takže naše objekty musí být zavřeny.
Děkujeme za pochopení