Vyprávění u ohně

Vyprávění u ohně

Kdy: 25. 5. od 19.30
Kde: SVČ Déčko Náchod (vstup do zahrady z Máchovy ulice)

Znáte ty večery u ohně, kdy si s přáteli vyprávíte příběhy? Jeden takový nás čeká již příští čtvrtek s profesionální vypravěčkou Markétou Holou a dalšími účastníky storytellingových workshopů. 

Přijďte si společně s námi užít pohodový večer, kde se můžete zaposlouchat do příběhů, vyprávět ten svůj nebo si jen užít přátelskou atmosféru uprostřed našeho města. Setkání je otevřeno široké veřejnosti; všem kteří věří v sílu příběhů. 

Před setkáním u ohně bude probíhat poslední storytellingový workshop s lektorkou Markétou Holou.

Storytelling by the fire

When: 25. 5. od 19.30
Where: SVČ Déčko Náchod (entrance to the garden from Mácha Street)

You know those evenings by the fire when you tell stories with your friends? One of them is waiting for us next Thursday with professional storyteller Markéta Hola and other participants of storytelling workshops.

Join us for a relaxing evening where you can listen to stories, tell your own or just enjoy the friendly atmosphere in the middle of our city. The meeting is open to the general public; all who believe in the power of stories.