Vernisáž výstavy AMAG v muzeu

V pátek 27. dubna 2018 proběhla ve Výstavní síni Regionálního muzea v Náchodě vernisáž výstavy AMAG v muzeu.

 

 

 

Vážené dámy, vážení pánové,

mám radost z výstavy, kterou nyní otevíráme, i ze znovunavázané spolupráce našeho muzea s Ateliérem malířů a grafiků. Tradici výstav obrazů, grafiky a fotografií obnovujeme po pěti letech. Radost je hned dvojnásobná, neboť výstava AMAG v muzeu zároveň symbolizuje návrat předvídatelného plánu aktivit naší instituce. Je první z cyklu nazvaného Náchodské výtvarné jaro, s nímž chceme přicházet každý rok.

Letos jsme se – společně s kolegy z Ateliéru malířů a grafiků – rozhodli připomenout v rámci výstavy výročí dvou výrazných osobností uměleckého života, Jiřího Kaufmana a Karla Šafáře, členů výtvarného kroužku – Kruhu výtvarníků v Náchodě. Od narození malíře a grafika Jiřího Kaufmana (1918-1997) letos uplyne sto let. Tento rok si rovněž připomínáme dvacet let od rozloučení s malířem Karlem Šafářem (1912-1998). Naše setkání bude příležitostí ke společnému sdílení vzpomínek na oba tvůrce.

Naše instituce navazuje na své bohaté tradice a zároveň zkouší vykročit novým směrem. Novou tvář má zrcadlit nové jméno – Regionální muzeum v Náchodě se postupně promění na Muzeum Náchodska, hrdé na čtyři krásná místa, v nichž sídlí – Náchod, Hronov, Police nad Metují a Dobrošov. Již jsme vyzkoušeli akci Týden v muzeu zdarma, v odstraňování bariér hodláme pokračovat. Počínaje 1. květnem 2018 – v případě výstavy AMAG v muzeu již ode dneška – rušíme na všech pobočkách poplatek za fotografování.

Základem živého vztahu muzea s veřejnosti jsou ovšem atraktivní expozice a výstavy. Jsme rádi, když právě vy, ctěná kulturní veřejnost, spoluurčujete směr našich aktivit náměty, ale i dary konkrétních předmětů, jejichž příběhy byste chtěli poznat v souvislostech. Společný tvůrčí prostor je otevřen, nejen zde uvnitř výstavní síně, ale i za jejími zdmi, venku na ulici, kde – abych uvedl jeden konkrétní příklad – začneme lépe využívat tří velkých oken naší síně. Za nimi můžeme kolemjdoucím představovat menší výstavní projekty.

Je mi líto, že nemohu být dnes s vámi. Dovolte mi alespoň touto cestou poděkovat Milanu Jíchovi, Jiřímu Spíškovi, Janu Tůmovi, Anně Huňkové, Marcele Meisnerové, Alině Slovákové a všem dalším, kteří se zasloužili o tuto výstavu.

Přeji vám i výstavě vše dobré!

 

Náchod, 27. dubna 2017

Sixtus Bolom-Kotari