Ve jménu cechu

Středověká řemesla

Přeneseme se do období středověku. Podíváme se, jak se rozrůstalo město, jak se formovala společnost a jak vznikaly cechy. Budeme si povídat, proč je pro nás středověk důležitý a co nám z tohoto období zůstalo dodnes. Vyzkoušíme si různá řemesla a vše, co k profesi patří. Zvládnete získat povolení k založení cechu? 

Klíčová slova: řemesla, kolonizace, středověk, město, cechy, reklama

Věková skupina: 3.–7. třída ZŠ

Časová dotace: 60 minut

Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura, Člověk a svět práce

Cena: 35 Kč/žák

Maximální počet žáků: 30

Místo konání: Broučkův dům Náchod