Trendy z hlubin internetu vyplouvají na povrch: Éra deep fakes – středa 4. května 2022

V pořadí již třetí muzejní sedánek proběhne ve středu 4. května 2022 v přednáškovém sále v prvním patře staré radnice čp. 1 na Masarykově náměstí v Náchodě od 17.00 hodin. Tentokrát jsme pozvali Mgr. Kláru Rybenskou, Ph.D. z Katedry pomocných věd historických a archivnictví na Filozofické fakultě Univerzity Hradec Králové, která nás seznámí s aktuálním fenoménem dnešní doby. Akcelerující vývoj moderních technologií s sebou přináší i temnější stránku. Internet se stal nástrojem užitečným i potenciálně nebezpečným. Díky němu a narůstajícímu fenoménu fake news může takřka kdokoliv produkovat a šířit dezinformace. Samotné fake news (lživé zprávy) mohou způsobovat celou škálu problémů od již zmíněné dezinformace veřejnosti až po zásadní ohrožení demokracie a rozšiřování nenávisti. Dnešní technologická doba nese i rychlé pokroky ve strojovém učení. Vytváří tak základy pro tvorbu sofistikovaných a poměrně reálných videí, fotografií či zvukových nahrávek, které činí fake news ještě nebezpečnějšími. Cílem přednášky je pokusit se vnést světlo do problematiky lživých zpráv, dezinformací a fenoménu tzv. deep fakes, které mohou zamotat hlavu nejednomu člověku. Zároveň poukázat na techniky, které deep fakes umožňují vytvářet, ale také detekovat. V neposlední řadě upozornit na možnosti, jež pomáhají ověřit, zda se jedná o reálnou skutečnost či podvrh. Vstupné vybrané během přednášky bude předáno prostřednictvím fondu UNICEF na pomoc Ukrajině.