Stali jsme se členem MAS Stolové hory

V březnu 2021 se Muzeum Náchodska stalo součástí místní akční skupiny Stolové hory, a připojilo se tak k více než 50 členům této organizace. MAS Stolové hory je spolek zaměřený na podporu a rozvoj regionů Hronovska, Policka a města Náchod a jeho cílem je tento region rozvíjet. Mimo jiné spolupořádá akce, které prohlubují znalosti v oblasti vzdělávání, školství, přírody a krajiny. Společně se svými členy připravuje konference, workshopy, semináře a projektové dny. Důležitý je pro spolek i kulturní a společenský život, takže jsou podporovány neziskové organizace v regionu.

Jsme moc rádi, že jsme součástí a můžeme se v rámci členství podílet na vzdělávání i kulturním životě našeho regionu. Usilujeme hlavně o komplexnější řešení společného vstupného do kulturních institucí v celém regionu, například formou návštěvnické karty, kde bude za jednu cenu pro časově ohraničené období k dispozici vstupenka do zapojených institucí (případně výrazná sleva na běžné vstupné), ideálně také jízdenka veřejné dopravy a výhodná nabídka dalších služeb (ubytování, stravování, suvenýry s vazbou na regionální ekonomiku). Uvidíme, co nám partnertsví přinese, a těšíme se na nové projekty.