SLOŽENINY KROKŮ

Vykročte náchodskými pěšinami k oslavě Mezinárodního dne muzeí a galerií

V sobotu 20. května se v Náchodě uskuteční již několikátý ročník oslav Mezinárodního dne muzeí a galerií. Letos poprvé Galerie výtvarného umění v Náchodě spojí síly s Muzeem Náchodska a obě instituce nejenom že otevřou zdarma své expozice, ale společně představí i bohatý kulturní program. Akce je určena pro širokou veřejnost, návštěvníci budou pozváni k pohybu mezi několika budovami a v každé z nich se mohou těšit na jiný druh programu. Na své si přijdou milovníci umění i historie.

Jednodenní kulturní festival tematicky propojí náměstí, Španielovu pasáž i zámecký kopec. Tato místa i cesty mezi nimi ožijí různorodými prezentacemi lokálních i zahraničních umělců a odborníků. Chůze mezi místy může být různého tempa a intenzity a lze ji využít jako rekreační aktivitu nebo jako součást cíleného putování za poznáním. Kompozice našich kroků tvoří městskou síť fyzických i sociálních uzlů. “Když jdou těla ve šlépějích těl předchozích, cesta se objeví v reakci na topografii krajiny a tužeb těch, jež se jí pohybují,” je motiv jedné z právě probíhajících náchodských výstav. Cesty a pěšiny propojují místa i minulost s budoucností a historii s uměním. Sledujme, jak cesty vznikaly a jaké jsou způsoby jejich záznamu, abychom pochopili jejich význam, spletitosti a možnosti využití dalšími poutníky. Jaké příběhy vypráví náchodské linie v krajině? A kdo jsou ti, kteří jimi chodí? Pozorujme složeniny individuálních i skupinových pohybů ve městě a nechme se inspirovat sdílením vlastní zkušenosti s ostatními.

Výstavy, divadlo, koncert, tvůrčí dílny pro děti i dospělé, komentované prohlídky, přednášky, promítání filmu, putování i volná zábava pro děti a dospělé 

Program:

9.00–17.00 SLOŽENINY KROKŮ
celodenní hra v terénu města | materiály ke hře k vyzvednutí v GVUN Malá, Muzeum Náchodska (čp. 18, Masarykovo náměstí), nebo GVUN Jízdárna
10.00 PÍSMO, NŮŽKY, PAPÍR, TISK
komentovaná prohlídka výstavy PÍSMO, BARVA, PAPÍR a grafický workshop | GVUN Malá
13.00 Z ČECH AŽ NA KONEC SVĚTA
dílna pro děti | Muzeum Náchodska (čp. 18, Masarykovo náměstí)
13.00–17.00 KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY STÁLÉ EXPOZICE MUZEA
dějiny Náchoda a jeho okolí od pravěku až po současnost | Muzeum Náchodska (čp. 18, Masarykovo náměstí)
14.00–17.00 VOLNO OD VELKÉHO SVĚTA –  KOLEKTIV PYL (BY)
hřiště a interaktivní instalace aneb Jak se stát slizovou bytostí | Výstavní síň Muzea Náchodska
17.00  JAK SE KDYSI MAPOVALO?

přednáška o historických mapách vážně i nevážně s Mgr. Petrem Čechákem, Ph.D. | Muzeum Náchodska (čp. 18, Masarykovo náměstí)
18.00 PRŮVOD OD MUZEA KE GALERII

sraz u Muzea Náchodska na Masarykově náměstí
18.30 LUCIA BRICCO (IT)

performance | před GVUN Jízdárna
19.30 ZA JAK DLOUHO ZAČNOU PEJSKA PÁLIT TLAPIČKY KDYŽ VYSTOUPÍ NA DÁLNICI

projekce filmu o stezkách, cestách i pěšinách a diskuze s režisérkou Annou Petruželovou | GVUN Jízdárna
21.00
DJ LADI DANTE (IS)
hudba, oheň, volná zábava | před GVUN Jízdárna

Expozice:

9.00–17.00 PÍSMO, BARVA, PAPÍR
výstava publikací, plakátů, katalogů a dalších grafických prací Marka Macka | GVUN Malá
9.00–18.00 MAPOVÁNÍ

ukázka map z depozitáře | Muzeum Náchodska(čp. 18, Masarykovo náměstí)
9.00–18.00 DĚJINY NÁCHODA A NÁCHODSKA

stálá expozice | Muzeum Náchodska (čp. 18, Masarykovo náměstí)
9.00–22.00 PŘÍMO PO KŘIVOLAKÉ CESTĚ

výstava studentů Muthesiovy univerzity výtvarného umění a designu v Kielu (D) a studentů Akademie výtvarných umění v Praze (CZ) | GVUN Jízdárna
9.00–22.00
YULIYA BOKHAN – SHIFT
prostorová multimediální instalace | GVUN Jízdárna

Od 17.00 bude u galerie mimořádně otevřená letní kavárna, příchozí se zde budou moci občerstvit pohoštěním od lokálních náchodských dodavatelů i domácími produkty.