Rozloučení a poděkování

Vážené kolegyně, kolegové,

milí přátelé,

dne 25. října 2021 mne Rada Královéhradeckého kraje na návrh náměstkyně hejtmana Mgr. Martiny Berdychové odvolala z funkce ředitele Muzea Náchodska. Dnes jsem dokument o odvolání převzal a zároveň požádal o předložení důvodové zprávy k odvolání. Chci vědět, čeho tak závažného jsem se dopustil, abych musel odejít?

Děkuji všem, kteří mne v minulých dnech podpořili. Děkuji kolegům v muzeu, spolupracovníkům a partnerům naší instituce, starostům. Jsem překvapen z toho, kdo všechno sleduje dění v muzeu. Snad to znamená, že instituce původem z 19. století má stále své místo ve společnosti a je pro někoho důležitá.

Víc než tři a půl roku v Náchodě byla bohatá zkušenost, pestrá ve všech směrech. V působivé pohraniční krajině jsem navázal na studentskou praxi dokumentátora zapomenutých uměleckých památek. Mým cílem tehdy bylo vrátit kulturní dědictví do života podobně, jako později v muzeu. Společně jsme dali naší stočtyřicetlileté instituci novou tvář, nejen jméno a vizuální styl.

Změnila se každá ze čtyř poboček. Rozběhli jsme řadu velkých i malých projektů. Příklad? Jsem hrdý, že jen pro letošní rok podpořilo Ministerstvo kultury tři naše projekty. Průběžně pracujeme na nových expozicích, pestré nabídce výstav, přednášek, besed, exkurzí, programů pro školy a rodiny, točíme dokumentární film. K osvědčeným muzejníkům přibyli noví spolupracovníci, často ze zcela jiného prostředí. Muzeum jsem viděl jako prostor pro vzájemnou inspiraci spojenou s rozvíjením tvůrčích schopností nás všech.

Spolupráce s vámi, přátelé, mi bude chybět. Budu postrádat možnost dokončit běžící akce. Zmíním alespoň tři. První je projekt památkové rekonstrukce a rehabilitace Broučkova domu v Náchodě, sídla stálé expozice muzea, který nyní čeká na stavební povolení. Usiloval jsem o navrácení tohoto domu do historické podoby z přelomu 19. a 20. století, mimo jiné včetně hodinářského krámku a otevřeného nádvoří k setkávání.

Jako historika zkoumajícího dějiny náboženství mne oslovoval klášter v Polici nad Metují. Jak oživit toto dlouho zapomenuté místo? V době koronavirovového uzavření jsme opravili klášterní chodbu s kamennými sochami a zahájili práce v opatském bytě. Aktuálně běží výběrové řízení na novou expozici duchovních dějin Kladského pomezí právě v klášteře. Máme vynikající architektonický návrh i finanční prostředky. Těším se na výsledek.

Třetí radostí je rodící se nová pobočka muzea, Stará papírna v Hronově. Během letošního roku jsme s architekty a vedením města posouvali podobu rekonstrukce objektu, kde může dojít k experimentálnímu propojení dvou účelů, sociálního bydlení a muzejní expozice. Otevírá se nejen prostor pro integraci, nýbrž i pro variabilitu nabídky nové pobočky. Od vyprávění příběhů z dětství sourozenců Čapkových a hronovských stop v jejich literárním díle až po výrobu papíru, kterou si bude moci vyzkoušet každý návštěvník.

Samostatnou zmínku zaslouží projekt Revitalizace Pevnosti Dobrošov. Od začátku realizace jsme pod průběžným, často extrémním tlakem paralelně běžících úkolů a termínů plynoucích z jednotlivých částí projektu. Úloha muzea výrazně překračuje projektem předpokládanou úlohu odborného konzultanta smluvních stran, našeho zřizovatele Královéhradeckého kraje jako investora akce a jednotlivých dodavatelů. Jakkoli bohužel zdaleka ne všechny naše návrhy památkově citlivějších a alternativních řešení byly akceptovány, je třeba říci, že i za ztížených podmínek postupuje projekt bez výraznějších komplikací.

Závěrem mohu jen popřát kolegům z naší instituce, aby se i nadále podařilo udržet historickou budovu Staré radnice v Náchodě jako sídlo Muzea Náchodska. V této souvislosti netajím své osobní přesvědčení, že cesta k mému odchodu nezačala na podzim 2021, ale v létě 2019. Další týdny a měsíce napoví.

Náchod, 1. listopadu 2021

Sixtus Bolom-Kotari