Robot, robot, robot

O technice a lidech

Víte, že toto slovo uvedli v život bratři Čapkové? Co je vlastně robot, jak vypadá a co má umět? Vnímáme, jakým způsobem technika a nové technologie ovlivňují naše životy? Pojďme kriticky zhodnotit přínosy a úskalí techniky. Vymyslíme vlastní fikční svět po vzoru díla R-U-R, kde budeme tato témata reflektovat.

Klíčová slova: technologie, společnost, fikce, nová média, kreativita

Věková skupina: 3.–6. třída ZŠ

Vzdělávací oblasti: Člověk a jeho svět, Jazyk a jazyková komunikace, Člověk a společnost, Umění a kultura

Časová dotace: 60 minut

Cena: 35 Kč/žák

Maximální počet žáků: 30

Místo konání: Čapkův mlýn – Stará papírna