Muzeum Náchodska je příspěvkovou organizací Královéhradeckého kraje

Muzeum Náchodska je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem. Je zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu Pr, vložce číslo 690. Aktuální zřizovací listina Regionálního muzea v Náchodě byla schválena zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 1. ledna 2018 (Zřizovací listina.Pdf). Dodatkem ke zřizovací listině bylo Regionální muzeum v Náchodě s účinností od 1.6.2018 přejmenovávání na Muzeum Náchodska  (Zřizovací listina dodatek 1.pdf)

 

Název, sídlo a identifikační údaje:

Oficiální název:  Muzeum Náchodska
Adresa:   Masarykovo náměstí čp. 1, Náchod, PSČ 547 01
Zřizovatel:   Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, PSČ 500 03
Statutární zástupce:   PhDr. Sixtus Bolom-Kotari, Ph.D.

IČO:   00084930
DIČ:   CZ 00084930
Bankovní spojení:   KB Náchod, č. ú. 2033-551/0100
Telefon:   491 423 248 Mobil: 724 156 909
E-mail:   info@muzeumnachod.cz
www stránky:   www.muzeumnachod.cz
Působnost muzea:   regionální
Právní postavení:   příspěvková organizace s právní subjektivitou

Muzeum Náchodska je součástí sítě poskytovatelů standardizovaných veřejných služeb ve  smyslu zákona č. 483/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a změně některých dalších zákonů ve znění zákona č. 186/2004 Sb.