R.U.R. – výstava prací studentů SUPSSK Hořice

Od 1. do 20. července 2022 je možno v budově Staré papírny – Čapkova mlýnu navštívit výstavu prací studentů Střední uměleckoprůmyslové školy sochařské a kamenické v Hořicích, inspirovaných vědeckofantastickým dramatem Karla Čapka R.U.R (Rossumovi univerzální roboti).

Výstava vhodně doplňuje expozice zaměřenou dětství sourozenců Čapkových, kteří do mlýna jezdili k babičce a dědečkovi a zdejší prostředí se jim stalo inspirací pro řadu pohádek, jež v dospělosti napsali. Není patrně nutno připomínat, že samotný termín robot Karlovi navrhl jeho bratr Josef Čapek.

Výstavu lze navštívit denně vždy od 9.30 do 12.00 a od 13.00 do 17.00.