Prezentační činnost

Muzeum Náchodska prezentuje svojí činnost a sbírkové fondy pomocí stálých expozic, výstav a přednášek.

Celkem muzeum zpřístupňuje 6 stálých expozic – 1) Náchod – stálá expozice v čp. 18 na Masarykově náměstí; 2) Hronov – Muzeum Aloise Jiráska; 3) Hronov – Rodný domek Aloise Jiráska; 4) Police nad Metují – Muzeum města Police nad Metují; 5) Police nad Metují – stará barokní roubená škola z roku 1785; 6) Čs. pohraniční pevnost Dobrošov.

V období státních svátků je také navíc zpřístupňován pěchotní srub N-S 73 JEŘÁB, který je součástí pevnostního komplexu Dobrošov.

Vedle toho muzeum využívá i výstavní prostory pro krátkodobé výstavy a přednášky: 1) Výstavní síň na rohu Tylovy a Zámecké ulice v Náchodě; 2) Přednáškový salonek v budově staré radnice čp.1v Náchodě; 3) Výstavní salonek v budově stálé expozice čp.18 v Náchodě; 4) Výstavní chodbu v stálé expozici muzea v benediktinském klášteře v Polici nad Metují.

Ve staré barokní škole v Polici nad metují MNA pořádá ve spolupráci s Cechem panen rukodělných a o.s. Julinka dny řemesel, workshopy a ukázky tradičních lidových řemesel a rukodělných technik.

Stálé expozice MNA

Archiv výstav a přednášek

.