Prezentace knihy Pěkov a Hony – údolí mezi Ostašem a Pasy

Videoprezentace knihy Pěkov a Hony

V prosinci roku 2020 vyšla publikace o obcích Pěkov a Hony, na které se podílel i zástupce ředitele Muzea Náchodska, archeolog a historik Mgr. Jan Tůma. Ten měl na starosti nejobsáhlejší část knihy a to kapitolu o historii obce.

Více o nově vydané knize prozradí Mgr. Michal Bureš, vedoucí autorského kolektivu a editor knihy:

Po více než čtyřech letech práce je nyní v tiskárně kniha „Pěkov a Hony – údolí mezi Ostašem a Pasy“. Dílo se věnuje oběma jmenovaným obcím, jejich historii i současnosti. Je však ódou nejen na tento kout, ale i na celé Policko, jehož jsou obě vesnice součástí. V knize nahlédneme na tuto lokalitu z mnoha pohledů – například poznáme správní i historický vývoj Pěkova i Honů, který byl v mnohém odlišný, dále přírodní poměry a zajímavosti, lidovou architekturu, památky, řemesla, zemědělství, místní spolky, zajímavé osobnosti minulosti obcí, specifika života na česko-německém jazykovém pomezí, pomístní názvy,… – prostě všechno, co s popisovaným územím souvisí a podařilo se to autorskému kolektivu vypátrat.
Na díle spolupracovaly více než dvě desítky autorů a institucí, materiály a fotografie nám zapůjčili mnozí současní i bývalí obyvatelé obcí. Díky tomu vznikla plnobarevná publikace velkého formátu s rozsahem přes 250 stran, plná unikátních textů, historických snímků, ilustrací, současných fotografií i reprodukcí dokumentů. Součástí knihy budou dvě vložené oboustranné mapy katastrů a zastavěných částí obou obcí i datové DVD s informacemi o jednotlivých nemovitostech (vždy text, historické i současné snímky).
Publikace tematicky i graficky navazuje na už dříve vydané monografie o obcích Žďár nad Metují (2009) a Hlavňov (2016).
Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci nelze nyní zorganizovat veřejné představení knihy. Ta bude v prodeji přibližně od 15. prosince v Pellyho domech za 699 Kč. Věříme, že dílo mnohým místním pod letošním vánočním stromečkem udělá radost.