Plátcovství DPH

Vážení obchodní partneři,

 

na základě rozhodnutí finanční správy se s účinností od 1.4.2017 naše organizace – Regionální muzeum v Náchodě – stává plátcem DPH.

 

Z tohoto důvodu si Vás dovolujeme upozornit, že v případě, pokud je Vaše organizace plátcem DPH budeme z Vaší stravy akceptovat pouze takové účetní doklady, které splňují současně i náležitosti daňového dokladu.

 

Mgr. Petr Landr

ředitel