Pevnost Dobrošov v době „Revitalizace a zatraktivnění“

Přednáška v rámci cyklu Náchodské muzejní sedánky.

V pořadí pátý muzejní sedánek proběhne ve středu 7. září 2022 v přednáškovém sále v prvním patře staré radnice čp. 1 na Masarykově náměstí v Náchodě od 17.00 hodin. 

Správce pevnosti Bc. Martin Měřinský přiblíží, co se událo na Dobrošově v době, kdy tvrz byla poprvé od svého otevření v roce 1968 uzavřena pro veřejnost na dlouhé tři roky. Spolu se správcem objektu nahlédneme za oponu projektu. Zrekapitulujeme změny a uděláme pomyslnou tečku za projektem nazvaným „Revitalizace a zatraktivnění Pevnosti Dobrošov“.