Náchod 3.0

Kde: GVUN Malá (Španielova pasáž, Plhovská 862, 547 01 Náchod)
Kdy: od 16. 6. do 23. 7. 2023 (Vernisáž 16. 6. od 17 hodin)

Co si představíme, když se řekne město Náchod v roce 2050? Jak vypadá, kdo v něm bydlí a jakým způsobem se proměnilo? Co z dnešních dnů se v něm zachovalo? Má mladá generace, kde trávit svůj volný čas? 

Výstava zaměřená na budoucnost vypráví zásadní příběhy o současném stavu města a veřejného prostoru. Představuje výstup projektu Náchod 3.0: (utopické) kulturní město 2050, zážitkového vzdělávacího programu určeného pro dospívající mládež a jejich pedagogy, jehož tématem bylo kreativní mapování kulturního klimatu ve městě a jeho imaginace v roce 2050. 

Důležitým aspektem projektu bylo zapojení velkého množství mladých lidí do procesu přemýšlení nad tím, co kultura znamená, jaká je a jaká by v budoucnu mohla být, aby se na jejím rozvoji mohli a chtěli v budoucnu podílet. Věříme, že tato forma aktivizace může podnítit vytvoření hlubšího vztahu k místu a v budoucnu výrazně podpořit jejich motivaci se na toto místo vrátit a aktivně se podílet na rozvoji města a jeho okolí. Do výstavy budou otištěny potřeby a představy mladých lidí o fungování kulturního města v nedaleké budoucnosti. Jedním z východisek projektu je pojetí kultury 3.0, kterou charakterizuje otevřenost, komunitní rozměr, stírání hranic mezi vysokým a nízkým, společná tvorba artefaktů a kulturních významů a namísto uživatele se hovoří o účastníkovi nebo spolutvůrci. 

Cítíme se v tomto městě být součástí kulturního ekosystému? Co můžeme dělat dnes na individuální a komunitní úrovni, aby Náchod byl v roce 2050 živým kulturním městem? Výsledná expozice představuje kolektivní utopickou mapu města a může fungovat jako kreativní podklad pro strategické plánování v oblasti kultury a jako zpětná vazba současným kulturním aktérům. 

16. 6. Vernisáž a doprovodný program

15.00-17.00 TEPNA: Projít, procvičit, proměnit
Brownfield za Lidlem v Náchodě (areál bývalé Tepny)

Co kdyby na místě areálu bývalé Tepny vznikl městský park? Co bychom v něm dělali a jak bychom se tam cítili? Potenciální budoucnost okusíme na/ve vlastním těle. Procházky, venčení domácích mazlíčků, cvičení jógy, společná grilovačka nebo čajový rituál. Otevřete svoji mysl a všímejte si skrytého potenciálu (ne)míst v našem okolí.  

17.00 Vernisáž Náchod 3.0
GVUN Malá (Španielova pasáž, Plhovská 862, 547 01 Náchod)

Přednáška/společné čtení: Co a kdo je to ta kultura 3.0?