Muzeum města Police nad Metují – Klášter

Muzeum města Police nad Metují
Komenského náměstí, Klášter čp.1, 549 54 Police n.M.


Otevírací doba a vstupné:


Otevírací doba:
Leden až duben:zavřeno
Květenpátek až neděle od 9.30 do 12.00 a od 13.00 do 16.00
Červen až záříúterý až neděle od 9.30 do 12.00 a od 13.00 do 17.00
Říjen:sobota a neděle od 9.30 do 12.00 a od 13.00 do 16.00
Listopad až prosinec: zavřeno
Mimo otevírací dobu je možné objednat prohlídku na tel. 775 393 608, nebo na e-mailu: vecerova@muzeumnachodska.cz
Vstupné:
Dospělí:100,- Kč
Děti od 10 let a studenti:80,- Kč
Děti do 10 let a senioři nad 65 let:0,- Kč
Noční a speciální prohlídky:
Dospělí:150,- Kč
Děti do 10 let a senioři nad 65 let100,- Kč

KAŽDOU PRVNÍ STŘEDU V MĚSÍCI VSTUP ZDARMA (pokud je otevřeno)

Přehled kulturních akcí a výstav ve staré škole najdete na stránkách Muzea Náchodska, popřípadě na stránkách Cechu panen rukodělných www.drevenka-police.cz


Speciální nabídka:


Komentované prohlídky kláštera:

Nabízíme komentované prohlídky prostor benediktinského kláštera. Stavebně historická prohlídka s odborným výkladem kunsthistorika zahrnuje nádvoří a chodby kláštera, výklad o raně gotickém portálu kostelu Nanebevzetí Panny Marie, prohlídku prostor prelatury, v níž se nachází muzeum s ukázkou bytu z 19. století a soukromou opatovou secesní kaplí.


Základní informace pro návštěvníky:


Bezbariérový přístup:NE – expozice se nachází v prvním patře historické budovy s nenormovaným historickým schodištěm
WC:ANO
Možnosti parkování:ANO – Masarykovo náměstí cca 5 min pěšky (placené), parkoviště u Penny marketu cca 5 min pěšky, v omezené míře také před muzeem
Možnosti uložení jízdních kol:Omezené (v průjezdu do nádvoří kláštera a na nádvoří kláštera, bez ostrahy a bez možnosti uzamknutí)
Prodej suvenýrů a knih:ANO – prodej knih vydávaných RMN a pohlednic
Občerstvení:NE (restaurace na náměstí cca 5 min od muzea)
Turistické známkové místo:NE
Příležitostné výstavy:ANO  – schodiště a chodba stálé expozice
Další prohlídkové okruhy:ANO – Stará patrová barokní roubená škola z roku 1785

Popis expozice:


Muzeum města Police nad Metují je umístěno v prvním patře benediktinského kláštera v místnostech původně určených pro pobyt opata, jejichž součástí je i soukromá secesní opatova kaple.

Muzeum vzniklo již v roce 1946 jako Památník města Police nad Metují. Později, v 80. letech 20. století, bylo v souladu s tehdejšími tendencemi integrováno s Okresním muzeem v Náchodě. To zde v roce 1993 u příležitosti 740. výročí první písemné zprávy o Polici nad Metují instalovalo tradičně pojatou expozici dějin města, která je průběžně v rámci možností inovována a doplňována (poslední rozsáhlejší reinstalace proběhla v roce 2007).

Součástí prohlídky je unikátní soukromá opatova kaple s původní secesní výzdobou a oltářem. Předsálí kaple je vybaveno nepůvodním pseudohistorickým vyřezávaným nábytkem z konce 19. století. Unikátem je i záchod umístěný za kaplí. Hlavní obytná místnost bytu je zařízena jako měšťanský pokoj z 19. století, s ukázkami nábytku, obrazů a skla a porcelánu.

Vlastní tradičně pojatá expozice je umístěna v jedné z místností opatova bytu. Jsou v ní vystaveny historické předměty dokumentující řemesla, obchod a činnost spolků v Policí nad Metují. Mezi exponáty zaujme především kupecké vyřezávané a polychromované znamení v podobě dvou draků podpíraných dvěma postavami – alegoriemi řemesel a obchodu, cechovní truhličky, váhy, soustava pivovarských měr, cechovní ferule či korouhev vyvěšovaná při pravidelných trzích. Poměrně rozsáhlá je i kolekce typářů pečetí. V expozici jsou dále představeny i podmalby na skle, svícny, historický model a dobové obrazy kaple na Hvězdě, či unikátní oltářní obraz malovaný na dřevěných dveřích. Zastoupeny jsou i ukázky kolovratů, historických hodin a oblečení. Své místo mají i předměty dokumentující činnost spolků (Sokol, Tamburašové, Velocipedisté…).

V prostorách tzv. Laudonova sálu se dříve konaly dočasné výstavy (nyní přesunuty na chodbu kláštera). Z důvodu nevyhovujícího technického stavu je v něm nyní k vidění obří dřevěná konstrukce, která podpírá strop sálu. Na stěnách jsou částečně odkryté barokní fresky zachycující mimo jiné i podobu průčelí klášterního kostela.

Součástí muzea je také Muzeum zimních sportů Emericha Ratha. Jádro expozice muzea zimních sportů tvoří soukromá sbírka zesnulého pedagoga, řezbáře a sběratele Mgr. Jindřicha Vaňka z Hronova (*1937 +2011).