Muzeum města Police nad Metují – Klášter

Muzeum města Police nad Metují
Komenského náměstí, Klášter čp.1, 549 54 Police n.M.


Otevírací doba a vstupné:


Otevírací doba:
Květen: pátek – neděle a státní svátky 1.5. a 8.5. 9,30-12,00; 13,00-17,00
Červen-září: denně kromě pondělí 9,30-12,00; 13,00-17,00
Říjen – duben: pro objednané skupinyOrganizované skupiny mohou návštěvu dohodnout po předchozí telefonické či e-mailové domluvě (pouze v pracovní dny), nutno dohodnout alespoň s týdenním předstihem
Telefon NENÍ (objednávky tel. 491 483 538, mobil: 775 393 608, či e-mail: vecerova@muzeumnachodska.cz)
Plné vstupné 70,- Kč
Snížené vstupné (děti od 10 let a studenti) 50,- Kč
Děti od 10 let 0,- Kč
Důchodci 0,- Kč
Držitelé průkazu AMG, NPÚ a učitelé jako doprovod školní výpravy 0,- Kč
Komentované prohlídky muzea a kláštera (plné vstupné)  70,- Kč
Komentované prohlídky muzea a kláštera (snížené vstupné)  50,- Kč

Vstup zdarma:

Každou první středu v měsíci (pokud je otevřeno)

Noc kostelů Muzejní noc– na přelomu května  a června v rámci celostátní akce, obvykle 19,00-23,30 hod.


Speciální nabídka:


Komentované prohlídky kláštera:

Nabízíme komentované prohlídky prostor benediktinského kláštera. Stavebně historická prohlídka s odborným výkladem kunsthistorika zahrnuje nádvoří a chodby kláštera, výklad o raně gotickém portálu kostelu Nanebevzetí Panny Marie, prohlídku prostor prelatury, v níž se nachází muzeum s ukázkou bytu z 19. století a soukromou opatovou secesní kaplí.

V rámci jedné vstupenky lze navštívit také starou patrovou roubenou barokní školu z roku 1785:


Základní informace pro návštěvníky:


Bezbariérový přístup: NE – expozice se nachází v prvním patře historické budovy s nenormovaným historickým schodištěm
WC: ANO
Možnosti parkování: ANO – Masarykovo náměstí cca 5 min pěšky (placené), parkoviště u Penny marketu cca 5 min pěšky, v omezené míře také před muzeem
Možnosti uložení jízdních kol: Omezené (v průjezdu do nádvoří kláštera a na nádvoří kláštera, bez ostrahy a bez možnosti uzamknutí)
Prodej suvenýrů a knih: ANO – prodej knih vydávaných RMN a pohlednic
Občerstvení: NE (restaurace na náměstí cca 5 min od muzea)
Turistické známkové místo: NE
Příležitostné výstavy: ANO  – schodiště a chodba stálé expozice
Další prohlídkové okruhy: ANO – Stará patrová barokní roubená škola z roku 1785


Popis expozice:


Popis expozice:

Muzeum města Police nad Metují je umístěno v prvním patře benediktinského kláštera v místnostech původně určených pro pobyt opata, jejichž součástí je i soukromá secesní opatova kaple.

Muzeum vzniklo již v roce 1946 jako Památník města Police nad Metují. Později, v 80. letech 20. století, bylo v souladu s tehdejšími tendencemi integrováno s Okresním muzeem v Náchodě. To zde v roce 1993 u příležitosti 740. výročí první písemné zprávy o Polici nad Metují instalovalo tradičně pojatou expozici dějin města, která je průběžně v rámci možností inovována a doplňována (poslední rozsáhlejší reinstalace proběhla v roce 2007).

Součástí prohlídky je unikátní soukromá opatova kaple s původní secesní výzdobou a oltářem. Předsálí kaple je vybaveno nepůvodním pseudohistorickým vyřezávaným nábytkem z konce 19. století. Unikátem je i záchod umístěný za kaplí. Hlavní obytná místnost bytu je zařízena jako měšťanský pokoj z 19. století, s ukázkami nábytku, obrazů a skla a porcelánu.

Vlastní tradičně pojatá expozice je umístěna v jedné z místností opatova bytu. Jsou v ní vystaveny historické předměty dokumentující řemesla, obchod a činnost spolků v Policí nad Metují. Mezi exponáty zaujme především kupecké vyřezávané a polychromované znamení v podobě dvou draků podpíraných dvěma postavami – alegoriemi řemesel a obchodu, cechovní truhličky, váhy, soustava pivovarských měr, cechovní ferule či korouhev vyvěšovaná při pravidelných trzích. Poměrně rozsáhlá je i kolekce typářů pečetí. V expozici jsou dále představeny i podmalby na skle, svícny, historický model a dobové obrazy kaple na Hvězdě, či unikátní oltářní obraz malovaný na dřevěných dveřích. Zastoupeny jsou i ukázky kolovratů, historických hodin a oblečení. Své místo mají i předměty dokumentující činnost spolků (Sokol, Tamburašové, Velocipedisté…).

V prostorách tzv. Laudonova sálu se dříve konaly dočasné výstavy (nyní přesunuty na chodbu kláštera). Z důvodu nevyhovujícího technického stavu je v něm nyní k vidění obří dřevěná konstrukce, která podpírá strop sálu. Na stěnách jsou částečně odkryté barokní fresky zachycující mimo jiné i podobu průčelí klášterního kostela.

Součástí muzea je také Muzeum zimních sportů Emericha Ratha. Jádro expozice muzea zimních sportů tvoří soukromá sbírka zesnulého pedagoga, řezbáře a sběratele Mgr. Jindřicha Vaňka z Hronova (*1937 +2011).