Mgr. Jan Tůma jmenován dočasným ředitelem Muzea Náchodska

Po odvolání Ph.Dr. Sixta Bolom-Kotariho, PhD. z funkce ředitele Muzea Náchodska (usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. 33/1807/2021 ze dne 25.10.2025) byl

na základě rozhodnutí Rady Královéhradeckého kraje č. RK/39/2059/2021 ze dne 6. prosince 2021 jmenován ředitelem Muzea Náchodska dosavadní zástupce ředitele muzea Mgr. Jan Tůma a to na dobu určitou až do doby ukončení výběrového řízení a jmenování nového ředitele příspěvkové organizace Muzea Náchodska.