Mezinárodní den archeologie 2023

Kdy: 21. října 2023 od 10 do 17 hodin
Kde: Masarykovo náměstí Náchod 
Vstup na akci je ZDARMA!

Muzeum Náchodska se již tradičně připojuje k akci Mezinárodní den archeologie, který se uskuteční v sobotu 21. října 2023 od 10 do 17 hodin v prostorách stálé expozice v Broučkově domě, Staré radnici, přilehlých prostorách a parku osobností.

Letošní ročník proběhne v duchu kulturního střetu antického Říma a barbarských Germánů. Celý den si budete moct vyzkoušet tematické aktivity pro děti i dospělé. Těšit se můžete například na antické a germánské hry, řemesla nebo zkoušku odívání a zbroje. Součástí programu budou také přednášky s odborníky na danou problematiku.

Program:

10.00–17.00
Výroba germánské keramiky, skládání mozaiky, psaní na voskové destičky, výroba římské cestovní hry, ochutnávka antických pokrmů, zkouška dobových oděvů, předení a zpracování lnu

11.00–12.00
Imperium versus Barbaricum
(přednáška Mgr. Mariany Polákové, Ph.D.)

13.00–17.00
Komentovaná ukázka výzbroje a výstroje s Mgr. Martinem Týfou

14.00–15.00
Jak obléci pračlověka
(přednáška Mgr. Kristýny Urbanové o odívání)

Partnerem akce je město Náchod.

Medailonky přednášejících:

Mgr. Mariana Poláková, Ph.D.
Přednáška „Imperium versus Barbaricum“

Mgr. Mariana Poláková, Ph.D. vystudovala magisterský obor historie – latinský jazyk a literatura a učitelství dějepisu a latiny pro střední školy a v roce 2016 získala doktorát na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v oboru klasická filologie. V Muzeu Náchodska působí od roku 2009 a v průběhu let zastávala různé pozice od průvodce, přes správce pobočky, kurátora až po vedoucí sbírkového oddělení. Profesně se zabývá klasickou latinou (zejména obdobím pozdní republiky) a moderními dějinami se zaměřením na přelom 19. a 20. století.

Mgr. Kristýna Urbanová
Přednáška „Jak obléci pračlověka“

Mgr. Kristýna Urbanová vystudovala archeologii na Ústavu pro klasickou archeologii Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Absolvovala studijní pobyty v Dánsku, Německu a Polsku a zúčastnila se česko-uzbeckého projektu na lokalitě Džandavláttepa v jižním Uzbekistánu. Profesně se specializuje na dobu římskou, dobu stěhování národů a také na archeologický textil. Od roku 2008 přednáší o své specializaci na katedrách archeologie v ČR a také se věnuje praktickým experimentům.

Mgr. Martin Týfa
Komentovaná ukázka výzbroje a výstroje

Mgr. Martin Týfa je absolventem oboru archeologie Univerzity Hradec Králové. Od roku 2018 je pracovníkem Archeoparku pravěku Všestary, kde se specializuje na dobu římskou a dobu stěhování národů. Kromě témat římsko-barbarských konfrontací v archeologickém záznamu a souvisejících datech se zabývá experimentem na ověření římské vojenské výbavy (je autorem projektu Expedice Caligae) a popularizaci archeologie široké veřejnosti.