MADE IN JACKALAB

Muzeum Náchodska zve od 1.července do 4. září 2022 do foyer Jiráskova divadla v Hronově na autorskou výstavu prací ilustrátora, grafika a studenta SPSOW Vojtěcha Holase z rozmezí let 2018–2022, nazvanou MADE IN JACKALAB.  Výstavu lze navštívit denně od 9.30 do 12.00 a od 13.00 do 17.00.