Lidové zvyky v ročním cyklu

Odkaz našich předků

* Tento program realizujeme i v Hronově. 

Pojďme oprášit lidové zvyky spojené s významnými dny v roce. Tradice se předávají již po nespočet generací. Během roku oslavíme v naší roubence významné svátky celého roku, a to od Masopustu po příchod tří králů. Připomeňme si zvyky, aby nevymizely, a mějme úctu k minulosti.

Klíčová slova: lidové zvyky, tradice, roční cyklus

Věková skupina: MŠ, 1. stupeň ZŠ

Vzdělávací oblasti pro MŠ: Dítě a jeho psychika, Dítě a společnost

Vzdělávací oblasti pro ZŠ: Člověk a jeho svět

Časová dotace: 60 minut

Cena: 35 Kč/žák

Maximální počet žáků: 30

Místo konání: Stará škola Dřevěnka – Police nad Metují