Knihovna Muzea Náchodska

Adresa: Knihovna Muzea Náchodska, Masarykovo náměstí čp.1
Kontaktní osoba: Mgr. Eva Vodochodská
Tel.: 491 423 248
E-mail: knihovna@muzeumnachodska.cz

Provozní doba (pro veřejnost): Po předchozí domluvě je možno knihovnu navštívit v pracovní dny

Evidenční číslo na MK ČR: 5628/2003
Sigla: NAE301

Katalog: https://muzeum.tritius.cz/library/rmn/

Úvod

Knihovna Muzea Náchodska je knihovnou základní se specializovanými fondy. Historický fond obsahuje dokumenty sbírkové povahy: rukopisy a staré tisky, mezi nimiž se nachází poměrně značné množství unikátů. Ve specializovaném fondu knihovny jsou dokumenty vztahující se k odborné činnosti muzea: encyklopedie, slovníky, periodika, odborné publikace a regionální literatura. V současnosti se muzejní knihovna při rozšiřování svého fondu zaměřuje zejména na díla s regionální tématikou. Dále je fond knihovny rozšiřován o publikace, které potřebují odborní pracovníci ke své práci.

V současné době pokračuje elektronická katalogizace knih, která je prováděna do knihovního systému Tritius. Postupně jsou do této elektronické evidence převáděny také staré soupisy, které byly vedeny v MS Excel.

Badatelna knihovny

Muzejní knihovna je knihovnou prezenční, knihy jsou půjčovány pouze ke studiu v badatelně v administrativní budově muzea, Masarykovo náměstí 1. Badatelnu lze navštívit v pracovní dny po předchozí domluvě (emailem knihovna@muzeumnachodska.cz nebo telefonicky 491 423 248). Knižní fond Muzea Náchodska je uložen v několika depozitářích, z tohoto důvodu je nutné objednat si publikace ke studiu s dostatečným předstihem. Základní badatelské služby jsou poskytovány zdarma, další se řídí platným ceníkem Muzea Náchodska. V případě potřeby je návštěvníkům knihovny k dispozici počítač s internetovým připojením.

Knihovní fondy

Součástí knihovního fondu Muzea Náchodska jsou knihy ze tří muzeí: z původního majetku náchodského muzea, Jiráskova muzea v Hronově a Muzea města Police nad Metují. Knihy náležící do hronovského a polického fondu se staly majetkem náchodského muzea teprve poté, co muzea v Hronově a Polici nad Metují zanikla jako samostatné instituce a stala se součástí dnešního Muzea Náchodska.

Knihovní fond Muzea Náchodska je rozdělen následovně:

Knihovna Muzea Náchodska – příruční knihovna

Knihovna Muzea Náchodska – regionální knihovna

Knihovna Muzea Náchodska – příruční knihovna

Knihovna Muzea Náchodska – příruční knihovna, starší

Knihovna bývalého hronovského muzea – B

Knihovna bývalého hronovského muzea – Zn

Badatelský list: stáhnout ve formátu PDF
Ceník služeb: stáhnout ve formátu PDF

Knihovní řád: stáhnout knihovní řád ve formátu PDF