Klub historiků a archeologů

Termíny schůzek:

Školní rok 2018 / 2019

Sobota 22.6.2019

Sraz v 9,00 hod. Náchod – muzeum na náměstí

Program: Prázdniny za dob socializmu
Místo konání: Náchod – expozice muzea na náměstí a výstavní síň

Blíží se prázdniny. V rámci kroužku navštívíme výstavu o tom, jak se trávily prázdniny v dobách socializmu.

Ve volném čase pak navštívíme výstavu věnovanou výročí vzniku Sokola v Náchodě a také, pokud vybude čes a elán vystoupáme na náchodský zámek, kde bude probíhat program Náchodské zámecké hodování.


Sobota 25.5.2019

Sraz v 7,45,00 hod. Náchod – autobusové nádraží (odjezd autobusu do Jaroměře 8,05 hod.)

Program: Výlet do Josefova
Místo konání: Jaroměř – pevnost Josefov

Navštívíme pevnost Josefov, kde se tento den konají početné akce pro děti. Návštěva podzemí pevnosti a Dětského dnu v posádce Jaroměř. Návrat 12,54 hod vlakem


Sobota 13.4.2019

Sraz v 9,00 hod. Náchod – muzeum na náměstí

Program: Velikonoční dílnička
Místo konání: Náchod – přednáškový salonek ve staré radnici.

Blíží se Velikonoce. Proto se zúčastníme tvořivé dílničky, kde si vyzdobíme  vajíčka a upleteme pomlázky.
Požadavky: přineste si s sebou vyfouknutá vajíčka


Sobota 23.3.2019

Sraz v 9,00 hod. Náchod – muzeum na náměstí

Program: Generál Laudon jede skrz vesnici
Místo konání: Náchod – expozice Muzea Náchodska+ přednáškový salonek ve staré radnici.

Znáte písničku Generál Laudon jede skrz vesnici? A víte kdo byl generál Laudou. A víte že bojoval nedaleko od Náchoda na Policku?

Víte také proč se říká “Spustit bandurskou?” Vše si řekneme na této schůzce, prohlédneme si dobové zbraně, pustíme si ukázky z filmu a z papíru si vyrobíme si třírohý klobouk.


Sobota 16.2.2019

Sraz v 9,00 hod. Náchod – muzeum na náměstí

Program: Masopustní masky
Místo konání: Náchod – expozice Muzea Náchodska+ přednáškový salonek ve staré radnici

Blíží se masopust. Na schůzce se zúčastníme dílniček, kde si vyrobíme na masopust kašírované masky.

Sebou si prosím přineste 45,- Kš na vstupné na dílničky (na materiál)


Sobota 12.1.2019

Schůzka z důvodu nemoci zrušena


Sobota 8.12.2018

Sraz v 9,00 hod. Náchod – muzeum na náměstí

Program: Betlémy – co, kdy, jak a proč?
Místo konání: Náchod – expozice Muzea Náchodska, výstavní síň a přednáškový salonek na staré radnici

Zaal Advent a blíží se Vánoce. K nim neodmyslitelně patří betlémy. Jak betlémy vznikly, proč se stavějí a co vlastně znázorňují. Abychom to vypátrali, navštívíme dvě výstavy betlémů a poté si vyrobíme každý vlastní betlémek z těsta, po vzoru paní Vyčichlové z Velkého Poříčí.


Sobota 10.11.2018

Sraz v 9,00 hod. Náchod – muzeum na náměstí

Program: Keltové v nás
Místo konání: Náchod – expozice Muzea Náchodska

Právě proběhly Dušičky, víte, že se jedná o starý pravěký svátek z doby Keltů, který přežil až do současnosti. A víte kolik dalších takových pravěkých zvyků se nám dodnes zachovalo. Víte třeba že názvy řek Laba, Úpa, Metuje, Ohře. Mže, Morava jsou pravěké – jak se to mohlo stát? A co vlastně víme o Keltech. Kde byla jejich nejbližší osada? A co to máme v muzeu za zvláštní kámen – posvátný menhir z Říkova.


Sobota 13.10.2018

Sraz v 9,00 hod. Náchod – muzeum na náměstí

Program: Úvodní schůzka nového školního roku
Místo konání: Náchod – expozice Muzeam Náchodska

Úvodní schůzka Klubu mladých historiků. Blíží se 28. říjen, kdy uplyne 100 led od založení Československé republiky. Je důležité si tuto sto let starou událost dnes připomínat?Školní rok 2017 / 2018

23. 5. 2018

Sraz v 9,00 hod. Česká Skalice – Zlíč, parkviště. 

Program: Babičino údolí a slavnost 152. výročí bitvy u České Skalice
Místo konání: Ratibořice a Les dubno

Pěšky prohlídka Babičina údolí, po návratu prohlídka vojenského ležení a případně také komentované prohlídky v lese Dubno.

Rodiče jsou zváni také – možnost pěkné celorodinné akce!

Doprava: Prosím rodiče, kteří mají tu možnost dovézt členy kroužku přímo do Zlíče. Popřípadě mohu celkem 4 členy kroužku naložit cestou v Velkém Pořící, Bělovsi, či Náchodě.
Návrat: cca 13,00-14,00 hod.


19.5. 2018

Sraz v 9,00 hod. Muzeum Náchod 

Program:
Místo konání: Muzeum Náchod

Kroužek z důvodu velkého počtu omluvených ZRUŠEN


21. 4. 2018

Sraz v 9,00 hod. Autobusové nádraží Náchod. 

Program: Výlet na Dobrošov
Místo konání: Pevnost Dobrošov

Prohlídka pevnosti Dobrošov (poslední příležitost před uzavřením pevnosti !)

Na místo se dopravíme autobusem z Náchoda:

Odjezd: Autobusem v 9,20 hod. z autobusového nádraží v Náchodě směr  Nový Hrádek (spoj 640131 103). Příjezd Dobrošov 9,35 hod.
Návrat: Pěšky z Dobrošova přes Březinku a Montaci. Předpokládaný návrat 13,00 hod.

Nezapomeňte si zabalit:

  1. teplé oblečení a pláštěnku do baťůžku
  2. vhodnou obuv
  3. svačinu
  4. lahev s pitím
  5. průkazky na slevu v autobusem, pokud máte
  6. peníze na autobus

24. 3. 2018

Sraz v 9,00 hod. v muzeu v Náchodě. Předpokládaný konec 12,00 hod.

Místo konání: Muzeum v Náchodě – přednáškový sál
Program:  Velikonoční dílnička

Blíží se Velikonoce. Pro to se zúčastníme velikonoční dílničky, kde si vyzdobíme vajíčka a upleteme pomlázku. Také si řekneme něco o tomto svátku jara.

Požadavky: přineste si s sebou vyfouknutá vajíčka a 35, – Kč na vstupné (na materiál)


24. 2. 2018

Sraz v 9,00 hod. v muzeu v Náchodě. Předpokládaný konec 12,00 hod.

Místo konání: Muzeum v Náchodě stálá expozice
Program:  Osudové osmičky – významné události z let 1918, 1938, 1948, 1968

Tématem schůzky budou události, které osudově zasáhly do vývoje našeho národa a země a mají jedno společné – data, kdy k nim došlo končí číslem 8. Na schůzce si také prohlédneme také výstavu Osudové osmičky 20. století v Náchodě a výstavu vojáčků od Lubora Šušlíka, znázorňují československou armádu v roce 1938


13. 1. 2018

Sraz v 9,00 hod. v muzeu v Náchodě. Předpokládaný konec 12,00 hod.

Místo konání: Muzeum v Náchodě čp.1 (přednášková místnost) + výstavní síň
Program:  výstava Móda za Protektorátu + dílna muzejník

Na schůzce  navštívíme výstavu móda za Protektorátu, kterou jsme nestihli minule. Poté si zahrajeme na muzejník – dokumentátora. Zdokumentujeme sbírkový předmět, najdeme si ho v knížce, určíme o co jde a jak je starý. A nakonec si ho také nakreslíme. Na žádost členů klubu se budeme zabývat především svírkami z fondu militarií (šavle, kordy, tesáky)


9. 12. 2017

Sraz v 9,00 hod. v muzeu v Náchodě. Předpokládaný konec 12,00 hod.

Místo konání: Muzeum v Náchodě, budova čp. 18  + čp.1 (přednášková místnost) + výstavní síň
Program:  dílna středověkého písaře

Zahrajeme na středověkého písaře.

Vytvoříme si vlastní listitu, budeme psát husím brkem a na listinu přitiskneme pečeť z vosku. Můžete si sebou přinést pečetidlo, které jsme si vyřezali na předchozí schůzce. Kdo si ho zapomene doma, nemusí se obávat. Pro všechny bude připravené skutečné pečetidlo z muzea a pečetní vosk.


25. listopadu 2017

Mimořádná schůzka

Všem členům krožku i jejich rodičům nabízíme účast na dílně Kosmova kaligrafie / Kaligrafia Kosmasa

Místo konání: Přednáškový sál Regionálního muzea v Náchodě, 1. patro provozní budovy muzea (stará radnice), Masarykovo náměstí čp.1, Náchod

Začátek 10,00 hod. Kurz bude trvat 5 hodin s půlhodinovou přestávkou (předpokládaný konec 16,30 hod.)


11. 11. 2017

Sraz v 9,00 hod. v muzeu v Náchodě. Předpokládaný konec 12,00 hod.

Místo konání: Muzeum v Náchodě, budova čp. 18  + čp.1 (přednášková místnost)
Program:  Středověké město

Jak se rodila středověká města, kdo v nich žil, jak byla uspořádána? Zábavnou formou pomocí papírových modelů si postavíme vlastní středověké město. Také si každý vyryje do linolea vlastní pečetidlo, které si pak odnese domů


7. 10. 2017

Sraz v 9,00 hod. v muzeu v Náchodě. Předpokládaný konec 12,00 hod.

Místo konání: Muzeum v Náchodě, budova čp. 18 (expozice)
Program:  Výstava Kabinet kuriozit

Již od 16. století sbírali panovníci a šlechtici různé kuriózní předměty. Vytvářeli z nich rozsáhlé sbírky, jako například císař a český král Rudolf II. V muzea navštívíme výstavu, která podobu takovýchto sbírek ukazuje. Na výstavě budeme plnit různé úkoly a hledat různé zajímavé předměty a odkazy. Víně například kdo vymyslet řízen, či rýžový nákyp. Vše najdeme na výstavě a mnohem více.Školní rok 2016 / 2017

24. 6. 2017

Sraz v 9,00 hod. v muzeu v Náchodě. Předpokládaný konec 13,00 hod.

Místo konání: Auty do Jaroměře
Program:  Archeologický výzkum na stavbě dálnice D11


13. 5. 2017

Sraz v 8,45 hod. na autobusovém nádraží Náchodě. Předpokládaný konec 12,05 hod.

Místo konání: Police nad Metují – Muzeum papírových modelů
Program: Muzeum papírových modelů slaví 5. let od svého založení

Prohlídka muzea papírových modelů, aneb co všechno lze vyrobit z papíru + program k 5. výročí založení muzea (10-11 hodin Workshop ke knize Jaroslava Soumara Pírko. Za poplatek 20,-Kč si vyrobímeí dokonalý květináč a zasadíme si svoji kytičku). V případě, že nám bude čas vylezeme na vrch Strážnice kde za třicetileté války hlídali mušketýři Polici a kde ještě dávno předtím žili pravěcí lovci.

Na místo se dopravíme autobusem z Náchoda. Po dohodě možno přistoupit v trase (např. Velké Poříčí) a na zpáteční cestě tamtéž i vystoupit:

Odjezd: Autobusem v 8,55 hod. z autobusového nádraží v Náchodě (stanoviště 4) do Police nad Metují (spoj 640101 18 – Velké Poříčí, Náměstí- staví v 9,06). Příjezd Police 9,27 hod.
Návrat: Autobusem – odjezd z Police nad Metují v 11,30 (spoj 640101 103 – Velké Poříčí, náměstí- staví v 11,54). Příjezd Náchod autobusové nádraží 12,05 hod.

Nezapomeňte si vzít svačinu a především nějaké průkazky na slevu v autobusem, pokud máte, a také peníze na autobus + 20,- Kč na dílničku!


8. 4. 2017

Sraz v 9,00 hod. v muzeu v Náchodě. Předpokládaný konec 12,00 hod.

Místo konání: Muzeum v Náchodě, budova čp. 1 (přednášková místnost)
Program:  Velikonoce přicházejí

Zúčastníme se tvořivé dílny, kterou pořádá Regionální muzeum v Náchodě. Vyzkoušíme si různé techniky zdobení vajíček a pletení pomlázky a jiné aktivity.

Pozor! Přineste si s sebou vyfouknutá vajíčka a 35,- Kč na vstupné. Odměnou vám bude pomlázka, kterou si sami upletete pod vedením lektora a vajíčka, která si vyzdobíte.


11. 3. 2017

Sraz v 9,00 hod. v muzeu v Náchodě. Předpokládaný konec 12,00 hod.

Místo konání: Muzeum v Náchodě, budova čp. 18 (expozice)
Program:  Jak se staví středověké město?

Pozor z důvodu jarních prázdnin v okr Rychnov (jeden člen klubu) se kroužek nekoná první sobotu v měsíci, ale až druhou sobotu, t.j. 11.3. 2017!

Přenesme se do časů 13. století, kdy byla po celých Čechách zakládána středověká města. Jak to změnilo naši krajinu i společnost? Víte kdo byl a co dělal lokátor, kolonista, donátor,  rychtář, primátor, konšel, lazebník? Kde najdeme ve městě tržiště. Jak probíhalo založení města na zeleném drnu. Co bylo potřeba vykonat a koho přivést? Jaký je rozdíl mezi hradištěm, vesnicí, městečkem a městem?


11. 2. 2017

Sraz v 9,00 hod. v muzeu v Náchodě. Předpokládaný konec 12,00 hod.

Pozor z důvodu pololetních prázdnin se kroužek nekoná první sobotu v měsíci, ale až druhou sobotu, t.j. 11. 2. 2017!

Místo konání: Muzeum v Náchodě, budova čp. 18 (expozice)
Program:  Válka která trvala třicet let, aneb doba skutečných mušketýrů.

Řekneme si něco o 17. století. Víte že třicetiletá války vypukla v Čechách a zde také skončila? Víte také, že jedním z důvodů vypuknutí této války bylo uzavření evangelického kostela v Broumově? A jako vždy si ukážemě nějaké předměty z této doby – halapartny, přilby, knihy a zlomek pušky, kterou Johanna Mendel zachránil Staré město Pražské před Švédy!

Naší schůzky se tentokrát zúčastní také členové kroužku mladých šermířů při skupině historického šermu Manové Přemysla Otakara z Červeného Kostelce.


14. 1. 2017

Sraz v 8,45 hod. na autobusovém nádraží Náchodě.

Program: Výlet do Police nad Metují
Místo konání: Police nad Metují – Muzeum v klášteře + stará škola

Prohlídka staré barokní patrové roubené školy z roku 1789 – výstava betlémů + historický byt učitele. Návštěva benediktinského kláštera.

Na místo se dopravíme autobusem z Náchoda. Po dohodě možno přistoupit v trase (např. Velké Poříčí) a na zpáteční cestě tamtéž i vystoupit:

Odjezd: Autobusem v 8,55 hod. z autobusového nádraží v Náchodě do Police nad Metují (spoj 640101 18 – Velké Poříčí,U Hanušů – staví v 9,04). Příjezd Police 9,28 hod.
Návrat: Autobusem – odjezd z Police nad Metují v 11,30 (spoj 640101 103 – Velké Poříčí,U Hanušů – staví v 11,54). Příjezd Náchod autobusové nádraží 12,01 hod.

Nezapomeňte se teple obléci, vzít si sebou svačinu a především nějaké průkazky na slevu v autobusem, pokud máte a peníze na autobus!


3. 12. 2016

Sraz v 9,00 hod. v muzeu v Náchodě. Předpokládaný konec 12,00 hod.

Program: Blíží se Vánoce.
Místo konání: Program v muzeu.

Můžete si vybrat ze dvou témat:

  1. Jak se slavily Vánoce, co jsou to betlémy? Kde se vzaly oslavy Vánoc? A co staří Keltové?
  2. Výstava Krásné časy monarchie – jak se žila za dob císaře Františka Josefa I. ?

12. 11. 2016

Sraz v 9,00 hod. v muzeu v Náchodě. Předpokládaný konec 12,00 hod.

Pozor! Termín schůzky přesunut na druhu sobotu v měsíci.

Program: Vycházka po stopách opevnění náchodského hradu a zámku.
Místo konání: Venku, teplé oblečení

Vycházka s praktickými ukázkami terénních reliktů zaniklých objektů – zaniklé domy ve svahu Zámeckého kopce, prohlídka tzv. Velká šance, návštěva tzv. Švédských šancí, prohlídka místa, kde byli pohřbeni němečtí vojáci z roku 1945, návštěva vojenského hřbitova z roku 1866. Nakonec jako vždy, něco z depozitáře (co takhle puška z války 1866)


8. 10. 2016 

Sraz v 9,00 hod. v muzeu na Masarykově náměstí čp.18 v Náchodě. Předpokládaný konec 12,00 hod.

Úvodní schůzka.

Program: Prusko-rakouská válka v roce 1866.
Místo konání: Program v muzeu a výstavní síni.

Povíme si o této významné historické události. Na výstavách  Bitva u Náchoda a PostBellum 1866 si ukážeme dobové zbraně, výzbroj, uniformy, nálezy z hrobů padlých vojáků a rekonstrukci hromadného hrobu s kostrami.


Informace o Klubu historiků a archeologů:


Klub historiků a archeologů je určen pro děti od 11 let, klub zájemců o historické vědy, aktuální témata v české i světové historie, teorie i praxe, schůzky 1x měsíčně 3 hodiny v sobotu

Kroužek pořádá Středisko volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243
IČ 71236830
IZO 600029662
pevná linka 00420-491 428 744
mobil recepce 777 694 441


Přihlášky na SVČ Déčko

Kód 162119
Název Klub historiků a archeologů
Místo konání Regionální muzeum Náchod
Hlavní vedoucí Jan Tůma
Věková skupina 11-16 let
V ceně zahrnuto lektorné, materiál, režie
Cena rok 300 Kč


Klub se schází jednou za měsíc, obvykle první sobotu v měsíci, v budově Regionálního muzea v Náchodě. V případě pěkného počasí obvykle probíhají exkurze do terénu nebo na památky. V případě změny je termín členům kubu oznamován pomocí SMS a na těchto stránkách.