Rozloučení a poděkování

4. 11. 2021 tumajan 0

Vážené kolegyně, kolegové, milí přátelé, dne 25. října 2021 mne Rada Královéhradeckého kraje na návrh náměstkyně hejtmana Mgr. Martiny Berdychové […]