Přírodou Kladského pomezí

O krajině, přírodě a lidech… Osmý muzejní sedánek v roce 2019.

Při komentovaném promítání vás tím nejzajímavějším z místní přírody provede Mgr. Jan Ježek. Motto: Je dobré vědět, v jak mimořádné části Evropy žijeme…

Kdy: 6. listopadu 2019 od 17.00

Kde: přednáškový sál muzea v prvním patře Staré radnice čp. 1 na Masarykově náměstí v Náchodě.