Kontakty

________________________________________
Oficiální / fakturační adresa:
________________________________________

Muzeum Náchodska
příspěvková organizace Královéhradeckého kraje
Masarykovo náměstí čp. 1, Náchod, PSČ 547 01
IČO: 00084930
DIČ: CZ 00084930
Bankovní spojení: KB Náchod, č. ú. 2033551/0100
Statutární zástupce: Mgr. Jan Tůma
Telefon: +420 491 423 248
Mobil:    +420 724 156 909
DS: 2wek7h6
E-mail: sekretariat@muzeumnachodska.cz

Adresář poboček:
Pro otevření adresáře poboček klikněte ZDE

________________________________________
PR, média, soc. sítě:
________________________________________

Bc. Andrea Kösslerová
PR pracovnice
tel. 491 423 248
mobil: 607 067 934
pr@muzeumnachodska.cz

________________________________________
Vedoucí pracovníci:
________________________________________

Mgr. Jan Tůma
zástupce ředitele
tel. 491 423 248
mobil: 702 254 170
tuma@muzeumnachodska.cz

reditel@muzeumnachodska.cz

_______

Ing. Lenka Killarová
správkyně rozpočtu, vedoucí ekonomicko-správního oddělení
tel. 491 423 248
mobil: 724 156 909
killarova@muzeumnachodska.cz
_______

Mgr. Mariana Poláková, Ph.D.
vedoucí sbírkového oddělení
tel. 491 423 248
mobil: soukromé číslo
polakova@muzeumnachodska.cz

________________________________________
Správci poboček:
________________________________________

Bc. Martin Měřinský
Tvrz Dobrošov
mobil: +420 724 120 498
dobrosov@muzeumnachodska.cz

_______

Marcela Meisnerová
Náchod (výstavní síň, Broučkův dům)
tel. 491 423 248
mobil: soukromé číslo
meisnerova@muzeumnachodska.cz

_______

Bc. Drahomíra Večeřová
Police nad Metují (klášter, stará škola), Hronov (Jiráskovo muzeum, Jiráskův rodný domek)
mobil: 775 393 608 (soukromé číslo)
vecerova@muzeumnachodska.cz

________________________________________
Archeologická památková péče:
________________________________________

Mgr. Jan Košťál
archeolog
tel. 491 423 248
mobil: 604 134 241
kostal@muzeumnachodska.cz

________________________________________
Muzejní knihovna:
________________________________________

Mgr. Pavlína Švandová
knihovnice
tel. 491 423 248
mobil: soukromé číslo
svandova@muzeumnachodska.cz


Jmenný seznam:


PhDr. Sixtus Bolom-Kotari, Ph.D.
emeritní ředitel (odvolán Radou Královéhradeckého kraje 25. října 2021)
mobil: 606 620 624
_______

Mgr. Eliška Borůvková
administrativa a edukace
tel. 491 423 248
mobil: soukromé číslo
boruvkova@muzeumnachodska.cz
_______

Jana Brátová
administrativní pracovnice – úsek ředitele, grafička
tel. 491 423 248
mobil: soukromé číslo
bratova@muzeumnachodska.cz
_______

Mgr. Jakub Fabián
metodik DT
mobil: soukromé číslo
fabian@muzeumnachodska.cz
_______

Bc. Andrea Kösslerová
PR pracovnice
tel. 491 423 248
mobil: 607 067 934
kosslerova@muzeumnachodska.cz
_______

Ing. Lenka Killarová
vedoucí ekonomicko-správního oddělení, správkyně rozpočtu, ekonomka
tel. 491 423 248
mobil: 724 156 909
killarova@muzeumnachodska.cz
_______

Mgr. Jan Košťál
archeolog,
kurátor sbírek (numizmatika)
tel. 491 423 248
mobil: 604 134 241
kostal@muzeumnachodska.cz
_______

Mgr. Barbora Libřická
kurátorka sbírek (textil, údržba textilu, toaletní, kuřácké a úklidové potřeby, šperky)
tel. 491 423 248
mobil: soukromé číslo
libricka@muzeumnachodska.cz
_______

Marcela Meisnerová
konzervátorka, správkyně výstavní síně a Broučkova domu,
prodej publikací
tel. 491 423 248
mobil: (soukromé číslo)
meisnerova@muzeumnachodska.cz

_______

Bc. Martin Měřinský
správce tvrze Dobrošov, kurátor sbírek (fotografie, fotodesky, negativy, diapozitivy, pohlednice, alba, rodinné dokumenty, gramodesky, aduio a videozáznamy, kinematografie, štočky)
mobil: +420 724 120 498
dobrosov@muzeumnachodska.cz

_______

DiS. Vlastimil Pibil
konzervátor, technický správce objektů
tel. 491 423 248
mobil: soukromé číslo
pibil@muzeumnachodska.cz
_______

Mgr. Mariana Poláková Ph.D.
vedoucí sbírkového oddělení, muzejní pedagog,
kurátorka sbírek (výtvarné umění, plastiky, hračky, divadlo, školství)
tel. 491 423 248
mobil: soukromé číslo
polakova@muzeumnachodska.cz
_______

Mgr. Pavlína Švandová
knihovnice,
kurátorka sbírek (knižní fondy, muzejní archiv, tiskoviny, hudebniny, diplomy)
tel. 491 423 248
mobil: soukromé číslo 
svandova@muzeumnachodska.cz
_______

Jakub Truhlář
výtvarník, výstavář
tel. 491 423 248
mobil: soukromé číslo 
truhlar@muzeumnachodska.cz
_______

Mgr. Jan Tůma
zástupce ředitele, historik, archeolog,
kurátor sbírek (archeologie, militaria, řemesla, hodiny, doprava, modely, betlémy a svaté obrazy)
tel. 491 423 248
mobil: 702 254 170
tuma@muzeumnachodska.cz
_______

Bc. Drahomíra Večeřová
správkyně poboček Police nad Metují a Hronov
mobil: 775 393 608 (soukromé číslo)
vecerova@muzeumnachodska.cz

_______

Mgr. Eva Vodochodská
kurátorka sbírek (keramika, porcelán, sklo, užitné nádobí, dekorační předměty, úprava potravin)
tel. 491 423 248
mobil: soukromé číslo
vodochodska@muzeumnachodska.cz

_______

PhDr. Zdeněk Zahradník
koordinátor přípravy expozic
tel. 491 423 248
mobil: soukromé číslo
zahradnik@muzeumnachodska.cz