Hronov a Police nad Metují investují do kultury

Máme radost, že v čase, kdy se finanční prostředky na kulturu krátí a paměťové instituce usilují o holé přežití, rozhodla dvě naše partnerská města – Hronov a Police nad Metují – o meziročním zvýšení své provozní dotace Muzeu Náchodska o dvacet procent. Vážíme si projevené podpory a důvěry. Děkujeme! Poděkování náleží rovněž správkyni poboček v obou městech, Bc. Drahomíře Večeřové, za tvůrčí energii, kterou posouvá věci kupředu.

Jak s prostředky navíc naložíme? Již nyní realizujeme v polické Staré škole Dřevěnce proměnu osvětlení. Místo nevhodných novodobých prvků jsme zadali do výroby repliky historických dřevěných luceren. Pro letošní rok také chystáme rozsáhlou obnovu expozice v polickém klášteře. V Hronově jsme se pustili do spolupráce na projektu rekonstrukce Staré papírny (Čapkova mlýna), kde by mohla vzniknout nová pobočka našeho muzea. Navrhujeme řešení nové expozice a těšíme se na realizaci.

Na fotografiích můžete vidět koordinátora přípravy nových expozic Muzea Náchodska, PhDr. Zdeňka Zahradníka, který představuje své návrhy řešení expozice Staré papírny starostovi Petru Koletovi a správkyni Drahomíře Večeřové