Historia Incognita aneb dvě náboženství, jedno pohraničí

V polském  Klodzku se uskutečnilo další setkání partnerů projektu, který si klade za cíl hlubší poznání a prezentaci společných duchovních a historických kořenů v česko-polském pohraničí čerpajících  z odkazu křesťanství a judaizmu.

Celkem projekt sdružuje čtyři partnery: Židovskou obec Praha, Nadaci SARNY (Polsko), město Klodzko (Polsko) a Muzeum Náchodska. Město Náchod není přímým partnerem projektu, ale zastává  roli mentora a koordinátora.  Cílem připravovaného projektu je například v Náchodě získání finančních prostředků na kompletní rekonstrukci bývalé obřadní síně (v majetku Židovské obce Praha), poslední ucelené stavební památky související   s mnohasetletou historií zdejší židovské komunity. Nadace Sarny hodlá,  v případě úspěchu projektu, použít získané finanční zdroje na opravu barokní kaple v zámku v obci Scinawka Gorna.  Město Klodzko má v plánu připomenut , mimo jiné, existenci synagogy, která padla za oběť běsnění v rámci tzv. Křišťálové noci v roce 1938. Muzeum Náchodska usiluje o zvelebení prostor, kterými disponuje jeho pracoviště v Polici nad Metují v objektu bývalého kláštera.

„Jsem velmi rád, že město Náchod může využít svoje zkušenosti s vedením evropských projektů při koordinaci celého záměru, který by  poukázal na společný  duchovní i historický kontext na obou stranách hranice. Kromě popisného  znění projektového záměru – pro potřeby oficiálních dokumentů –  chceme pracovat i s názvem: Historia Incognita aneb dvě náboženství, jedno pohraničí. Latinský výraz Historia Incognita (Neznámá historie) bereme jako výzvu k připomenutí a prezentaci osudů lidí,  staveb,uměleckých děl, historických artefaktů, kterým jinak může hrozit , že budou zapomenuty a odsunuty do pomyslných spodních zásuvek lidské paměti.   Jednotící linku projektu pak tvoří křesťanství a judaismus, jako myšlenkové platformy budující reálné stavby i  spoluutvářející duchovní nadstavbu  v našem regionu i celém středoevropském geografickém prostoru”, říká místostarosta Miroslav Brát.