Erasmus+

Erasmus+

Královéhradecký kraj získal akreditaci projektu Erasmus+ v oblasti mobilit ve vzdělávání dospělých. Muzeum Náchodska se do tohoto projektu v rámci konsorcia organizací zapojí jako partner.

V rámci projektu se budou zaměstnanci příspěvkových organizací Královéhradeckého kraje a zaměstnanci kraje v oblasti kultury a památkové péče účastnit zahraničních výměnných pobytů. Projekt zároveň umožňuje pozvat zahraničního experta do vlastní organizace.

Začátek platnosti akreditace: 1. 2. 2023
Ukončení akreditace: 31. 12. 2027

Seznam partnerů Akreditace:
Projekt bude realizován konsorciem 9 organizací, ve kterém jsou vedle Královéhradeckého kraje zapojeny 3 muzea, 2 galerie, knihovna, hvězdárna a centrum uměleckých aktivit. Královéhradecký kraj bude v rámci projektu plnit funkci koordinátora. Realizaci projektu zajistí odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu KHK ve spolupráci se zapojenými organizacemi.

Zapojené kulturní organizace:
– Centrum uměleckých aktivit
– Galerie moderního umění v Hradci Králové
– Galerie výtvarného umění v Náchodě
– Hvězdárna v Úpici
– Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou
– Muzeum Náchodska
– Regionální muzeum a galerie v Jičíně
– Studijní vědecká knihovna v Hradci Králové

Erasmus+ je programem EU pro oblast vzdělávání, odborné přípravy, mládeže a sportu na období 2021–2027. Program umožňuje mezinárodní výjezdy a podporuje mezinárodní spolupráci. Přináší inovace do vzdělávání a v účastnících podporuje všeobecný rozvoj dovedností. Zpřístupňuje českým organizacím nenahraditelné zkušenosti ze zahraničí a pomáhá jim navázat cenné mezinárodní spolupráce. V rámci Klíčové akce 1 je mimo jiné podporována mobilita pracovníků vzdělávacích institucí získávat profesní zkušenosti v jiné zemi. Cílem programu je posílit evropský rozměr vzdělávání s důrazem na inkluzi, diverzitu, udržitelnost a digitální vzdělávání.