Edukační činnost muzea

Ve všech objektech, které spravujeme, nabízíme edukační programy pro školy a zájmové skupiny. Vybrat si můžete ze široké nabídky, která pokrývá potřeby žáků od mateřských až po střední školy.

Muzeum díky své edukační činnosti pozitivně působí na rozvoj jedince a pomáhá vytvářet jeho vztah ke kulturnímu a historickému dědictví. Naše edukační programy můžete využít v široké škále vzdělávacích oblastí, jako je například Člověk a jeho svět, Člověk a společnost, Umění a kultura, Jazyk a jazyková komunikace a další.

Mimo vzdělávacích programů připravujeme pro jednotlivé výstavy pracovní listy, které může využít široká veřejnost během individuální prohlídky. Školy i veřejnost také mohou využít nabídku specializovaných přednášek a výkladů od našich odborných pracovníků.

Během celého roku připravujeme několik tvořivých dílniček (velikonoční, vánoční…) a muzejních sedánků, které jsou zaměřeny na témata spojená s muzeem či aktuálním děním.

Seznam edukačních programů, které naše muzeum nabízí, naleznete ZDE.