Ediční činnost a prodej publikací

Muzeum Náchodska se zabývá ediční a vydavatelskou činností. Kromě letáků a drobných propagačních materiálů propagujících muzejní expozice a především pevnost Dobrošov, vydává muzeum periodické i neperiodické publikace.

Mezi periodickými publikace lze zmínit Náchodské muzejní noviny, které vycházejí jako občasník od roku 2015 (Muzejní noviny jsou ZDARMA dostupné také v elektronické podobě ve formátu *.Pdf – >>STÁHNOUT<<). V roce 1985 začalo muzeum, tehdy jako Okresní muzeum v Náchodě, vydávat vlastivědný sborník  Náchodsko od minulosti k dnešku. Dosud vyšlo celkem sedm dílů (poslední v roce 2012).

Mimo to muzeum vydává katalogy k výstavám, například z poslední doby: Barbora Libřická: Katalog vějířů ze sbírky Muzea Náchodska. Náchod 2022; Jan Tůma: Lidová roubená architektura Kladského Pomezí – mizející tvář krajiny. Katalog k výstavě (Ludowa architektura zrębowa pogranicza kłodzkiego – ginące oblicze krajobrazu. Katalog do wystavy). Náchod 2011; Vladimír Svatoň: Léčitelství na Náchodsku. Náchod 2013; Pavlína Nývtová: Bible v dějinách knižní kultury.  Ve spolupráci s PhDr. Lubošem Kafkou z Etnografického ústavu AV ČR byla v roce 2016 vydána publikace Lidové podmalby na skle ze sbírek Regionálního muzea v Náchodě. Kataloz reprezentativním způsobem představuje sbírku všech podmaleb našeho muzea s fotografickou dokumentací a podrobným popisem. Její vznik byl podpořen finančním příspěvkem MK ČR.

Muzeum také prezentuje výsledky historického bádání svých pracovníků. Zmínit lze především publikace bývalého ředitele muzea PhDr. Václava Sádla (Odboj občanů okresu Náchod v zahraničních pozemních jednotkách (1936-1945); Egon Hostovský a rodný kraj; Běloveská tragédie – příčiny a následky; Náchod za Protektorátu;  Aby se nezapomnělo… Příběhy obětí nacistické perzekuce z Náchodska, Hronovska, Policka a Českoskalicka 1938-1945), či historika PhDr. Ladislava Hladkého (Hronov a Dějiny, Hronov a jeho Muzeum).


Některé z publikací vydaných Muzeem Náchodska (respektive Okresním muzeem v Náchodě, či Regionálním muzeem v Náchodě), jsou dodnes na skladě, a lze je zakoupit na pokladnách v expozicích Muzea Náchodska (Náchod – stálá expozice a výstavní síň; pevnost Dobrošov; Hronov – Jiráskův rodný domek a Jiráskovo muzeum, Police nad Metují – Muzeum města Police nad Metují).

Publikace lze také objednat e-mailem:  meisnerova@muzeumnachodska.cz

popřípadě písemně na adrese:
Muzeum Náchodska
Masarykovo náměstí čp.1
547 01 Náchod

Publikace budou zaslány poštou na dobírku.

Seznam dostupných publikací:


Katalog vějířů ze sbírky Muzea Náchodska
Cena: 160,- Kč
Rok vydání: 2022
Autor: Mgr. Barbora Libřická
Fotografie: Jakub Truhlář
Návrh a grafické zpracování: Vlastimil Pibil, Dis.Jakub Truhlář
Tisk a vazba: CREOPRESS Tisk a Grafika
ISBN 978-80-908100-4-4 (brožováno)
ISBN 978-80-908100-5-1 (pdf)


Aby se nezapomnělo… Příběhy obětí nacistické perzekuce z Náchodska, Hronovska, Policka a Českoskalicka 1938-1945

Autor: Václav Sádlo
Cena: 270,-
Anotace: Publikace, vydaná u příležitosti 65. výročí konce druhé světové války, zachycuje osudy lidí, kteří obětovali své životy v období, kdy se rozhodovalo o další existenci našeho národa. Autor vychází z písemných dokumentů, dále se opírá o rozhovory s pamětníky a rodinnými příslušníky. Předmětem jeho pozornosti nejsou jenom strohé životopisné údaje, ale také často neuvěřitelné příběhy, které přináší pouze válka.
Nakladatel: Pro Regionální muzeum v Náchodě Nakladatelství Bor Liberec
ISBN: 978-80-86807-91-1
Formát: 357 str., 32×16 cm
Rok vydání: 2010


Bohdašín – Končiny 1942. Sborník příspěvků k dějinám protifašistického odboje na Červenokostelecku

Autor: František Drahoňovský (ed.)
Cena: 10,-
Anotace: Publikace se věnuje osobě radiotelegrafisty Jiřího Potůčka a jeho pobytu na Červenokostelecku a lidem, kteří mu pomáhali v odbojové činnosti.
Nakladatel: ŠKK MěstNV v Červeném Kostelci
ISBN:
Formát: 51 str., 21×15 cm
Rok vydání: 1983


Československé  opevnění 1935-1938

Autor: Lubomír Aron a kol.
Cena: 195,-
Anotace: Sborník příspěvků věnovaných kompletní problematice československého pohraničního opevnění. Publikace je vybavená množstvím podrobných nákresů, názorných fotografií a tabulek.
Nakladatel: Nákladem Okresního muzea Náchod ve spolupráci s nakl. a vydav. FORTprint Dvůr Králové nad Labem
ISBN: 80-86011-05-4
Formát: 195 str., 23×16 cm
Rok vydání: 2002 (2. opravené vydání)


Deník 1942-1945

Autor: Michal Kraus
Cena: 240,-
Anotace: Deník židovského chlapce z let 1942 až 1945, zachycuje věznění dospívajícího mladíka v jednotlivých koncentračních táborech- Terezín, Osvětim, Mauthausen, během výše zmíněných let, a anabázi, kterou musel podstoupit při návratu do vlasti.
Rok vydání: 2012
nakladatel: Kvartus media k.s. ve spolupráci s Regionálním muzeem v Náchodě.


Egon Hostovský a jeho rodný kraj

Autor: Václav Sádlo
Cena: 55,- Kč AKCE SLEVA 28,- Kč
Anotace:  Knížka byla vydána při příležitosti stého výročí narození Egona Hostovského, rodáka z Hronova. Sleduje nejen důležité momenty jeho mladých let, prožitých v rodném kraji, ale především to, jak se tento kraj odrazil v jeho literární tvorbě. Kniha je doplněna reprodukcemi fotografií a dokumentů, z nichž mnohé jsou zveřejněny vůbec poprvé.
Nakladatel: Nakladatelství Bor Liberec
ISBN: 978-80-86807-78-2
Formát: 56 str., 21×15 cm
Rok vydání: 2008


Egon Hostovský and his Native Land

Autor: Václav Sádlo
translated from Czech by Robert Russell
Cena: 60,-
Anotace:  Knížka byla vydána při příležitosti stého výročí narození Egona Hostovského, rodáka z Hronova. Sleduje nejen důležité momenty jeho mladých let, prožitých v rodném kraji, ale především to, jak se tento kraj odrazil v jeho literární tvorbě. Kniha je doplněna reprodukcemi fotografií a dokumentů, z nichž mnohé jsou zveřejněny vůbec poprvé.
Nakladatel: Náchod : Regional Museum
ISBN: 978-80-254-3509-0
Formát: 50 str., 21×15 cm, anglicky
Rok vydání: 2008


Egon Hostovský a rodný kraj

Autor: Václav Sádlo
Cena: 60,-
Anotace:  Publikace sleduje nejen důležité momenty jeho mladých let, prožitých v rodném kraji, ale především to, jak se tento kraj odrazil v jeho literární tvorbě. Kniha je doplněna reprodukcemi fotografií a dokumentů, z nichž mnohé jsou zveřejněny vůbec poprvé.
Nakladatel: Regionální muzeum v Náchodě
ISBN: 978-80-254-8969-7
Formát: 53 str., 21×15 cm
Rok vydání: 2010 (2. přepracované vydání)


Hronov a dějiny

Autor: Ladislav Hladký
Cena: 80,-
Anotace: Publikace si klade za cíl představit čtenářům malé, leč kulturními tradicemi významné město Hronov ležící v krásném a turisticky atraktivním koutě severovýchodních Čech. Autor se pokusil o postižení základních vývojových tendencí dějin města i sousedních obcí, které jsou dnes jeho místními částmi.
Nakladatel: Okresní muzeum Náchod
ISBN: 80-238-4156-4
Formát: 111 str., 21×15 cm
Rok vydání: 1999


Hronov a jeho muzeum

Autor: Ladislav Hladký
Cena: 15,-
Anotace: Publikace ve stručnosti připomíná dějiny města Hronova, popisuje jeho znak a expozici v Jiráskově muzeu a rodný domek Aloise Jiráska.
Nakladatel: Okresní muzeum Náchod
ISBN: 80-238-7178-1
Formát: 18 str., 21×15 cm
Rok vydání: 2001 (3. upravené vydání)


Jarmila Haldová a její vyznání do dřeva

Autor: Václav Špláchal – Marie Otavová
Cena: 95,-
Anotace: Publikace prezentuje uměleckou práci Jarmily Haldové – její dřevoryty, dřevěné plastiky, loutky apod.
Nakladatel: Okresní muzeum Náchod
Městské muzeum Žamberk
Muzeum zimních sportů, turistiky a řemesel v Deštném v Orlických horách
ISBN:
Formát: 31 str., 30×21 cm
Rok vydání: 2002


Jindřich Havlíček. Obrazy a kresby

Autor: Václav Sádlo – Blanka Nešetřilová
Cena: 26,-
Anotace: Katalog vydaný u příležitosti výstavy obrazů a kreseb náchodského rodáka Jindřicha Havlíčka.
Nakladatel: Regionální muzeum v Náchodě
ISBN:
Formát: nestr., 15×21 cm
Rok vydání: 2004


Keramika ze sbírek Okresního muzea v Náchodě.  Katalog k výstavě

Autor: Václav Sádlo (ed.)
Cena: 3,-
Anotace: Katalog k výstavě zachycuje reprezentativní výběr z rozsáhlé sbírky keramiky z fondů muzea.
Nakladatel: Okresní muzeum Náchod
ISBN:
Formát: nestr., 21×21 cm
Rok vydání:1984


Náchod v dílech profesionálních malířů

Autor: Bohumír Španiel – Václav Sádlo – Blanka Nešetřilová – Pavlína Nývltová
Cena: 45,-
Anotace: Katalog byl vydán u příležitosti stejnojmenné výstavy pořádané v rámci oslav k 750. výročí první písemné zmínky o městě Náchodě. Obsahuje krátké medailonky známých náchodských umělců.
Nakladatel: Regionální muzeum v Náchodě
ISBN:
Formát: nestr., 15×21 cm
Rok vydání: 2004 


Náchodské figurky

Autor: Oldřich Šafář
Cena: 35,-
Anotace: Publikace zachycuje typické figurky lidí a lidiček, které vybočovaly z normálu a byly proto do jisté míry předmětem zájmu svých spoluobčanů. Viděli v nich bohem poznamenané, a proto jim také říkali „boží lidé“. Portréty některých z nich jsou součástí sbírek Regionálního muzea v Náchodě.
Nakladatel: Okresní muzeum Náchod
ISBN:
Formát: 16 str., 21×15 cm
Rok vydání: 1999


Náchodsko od minulosti k dnešku 1. Vlastivědný sborník muzeí náchodského okresu

Autor: Václav Sádlo (ed.)
Cena: 25,- Kč– AKCE SLEVA 13,- Kč
Anotace: Sborník příspěvků věnovaný nejrůznějších dějinným událostem náchodského regionu.
Nakladatel: Okresní muzeum Náchod ve spolupráci s městskými muzei náchodského okresu
ISBN:
Formát: 247 str., 24×16 cm
Rok vydání: 1985


Náchodsko od minulosti k dnešku 2. Vlastivědný sborník muzeí náchodského okresu

Autor: Václav Sádlo (ed.)
Cena: 35,- Kč AKCE SLEVA 18,- Kč
Anotace: Sborník příspěvků věnovaný nejrůznějších dějinným událostem náchodského regionu.
Nakladatel: Okresní muzeum Náchod ve spolupráci s městskými muzei náchodského okresu
ISBN:
Formát: 267 str., 24×16 cm
Rok vydání: 1987


Náchodsko od minulosti k dnešku 3. Vlastivědný sborník muzeí náchodského okresu

Autor: Václav Sádlo (ed.)
Cena: 45,- AKCE SLEVA 23,- Kč
Anotace: Sborník příspěvků věnovaný nejrůznějších dějinným událostem náchodského regionu.
Nakladatel: Okresní muzeum Náchod ve spolupráci s městskými muzei náchodského okresu
ISBN:
Formát: 279 str., 24×16 cm
Rok vydání: 1989


Náchodsko od minulosti k dnešku 4.

Autor: Jaroslav Čáp – Václav Sádlo – Jan Tůma (edd.)
Cena: 190,-
Anotace: Sborník příspěvků věnovaný nejrůznějších dějinným událostem náchodského regionu.
Nakladatel: Okresní muzeum Náchod u příležitosti 60. narozenin PhDr. Ladislava Hladkého, CSc.
ISBN: 80-238-8851-X
Formát: 319 str., 24×16 cm
Rok vydání: 2002 


Náchodsko od minulosti k dnešku 5. Jan Karel Hraše (1840-1907). Sborník příspěvků ke stoletému výročí úmrtí Jana Karla Hraše

Autor: Václav Sádlo (ed.)
Cena: 170,-
Anotace: Sborník věnovaný osobnosti Jana Karla Hrašeho, archeologa, historika, pedagoga a zakladatele náchodského muzea.
Nakladatel: Pro město Náchod a Regionální muzeum v Náchodě vydalo Nakladatelství Bor Liberec
ISBN: 978-80-86807-72-0
Formát: 322 str., 24×16 cm
Rok vydání: 2007


Náchodsko od minulosti k dnešku 6. Sborník příspěvků v šedesátinám PhDr. Václava Sádla

Autor: Jan Tůma (ed.)
Cena: 200,-
Anotace: Sborník příspěvků věnovaný nejrůznějších dějinným událostem náchodského regionu vydaný u příležitosti 60. narozenin ředitele náchodského muzea PhDr. Václava Sádla.
Nakladatel: Pro Regionální muzeum v Náchodě vydalo Nakladatelství Bor Liberec
ISBN: 978-80-86807-43-0
Formát: 416 str., 24×16 cm
Rok vydání: 2009


Náchodsko od minulosti k dnešku č.7. In memoriam PhDr. Ladislav Hladký Csc.

Sborník přináší statě kolektivu autorů, kteří tímto chtěli vzdát poctu svému kolegovi, historikovi a archivářovi Ladislavu Hladkému (+2011), který byl dlouholetým zaměstnancem Regionálního muzea v Náchodě.
Cena: 390,-;
Formát: 488 str.
Rok vydání: 2012


Náchodský okruh art deco

Autor: Josef Kroutvor
Cena: 50,-
Anotace: Publikace popisuje nejznámější stavby a architektonické prvky vzniklé v Náchodě a okolí v meziválečném období. Obsahuje názorné fotografie.
Nakladatel: Okresní muzeum Náchod – Okresní knihovna Náchod
ISBN: 80-900058-4-5
Formát: nestr., 21×15 cm
Rok vydání: 1994


Odboj občanů okresu Náchod v zahraničních pozemních jednotkách (1936-1945)

Autor: Václav Sádlo
Cena: 190,-
Anotace: Kniha uvádí osudy účastníků všech druhů zahraničního odboje za druhé světové války, a to v našich pozemních jednotkám, spojeneckých armádách i partyzánských oddílech v Itálii a Jugoslávii. Publikaci tvoří jednotlivé medailonky v abecedním pořadí.
Nakladatel: Okresní muzeum Náchod ve spolupráci s nakladatelstvím albis international
ISBN: 80-86067-44-0
Formát: 549 str., 21×15 cm
Rok vydání: 2000


Perníkářské formy

Autor: Václav Sádlo (ed.)
Cena: 6,-
Anotace: Publikace přibližuje proces vzniku perníku, zaměřuje se na výrobu a vývoj forem, které byly často dokladem řezbářského umění. Přibližuje také perníkářské umění na Náchodsku.
Nakladatel: Okresní muzeum Náchod
ISBN:
Formát: 11 str., 21×21 cm
Rok vydání: 1985


Rodným krajem. Vlastivědný sborník kraje Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků

Autor: kol. autorů
Cena: 30,-
Anotace: Soubor příspěvků věnovaných literatuře, významných dějinným událostem a osobnostem severovýchodních Čech.
Nakladatel: Vlastivědný spolek při Městském kulturním středisku Červený Kostelec ve spolupráci s Městskou knihovnou Červený Kostelec, Uměleckoprůmyslovým muzeem Praha, Městskými úřady Červený Kostelec, Česká Skalice, Hronov, Jaroměř, Náchod, Nové Město nad Metují, Police nad Metují, Rtyně v Podkrkonoší, Trutnov a Úpice, Obecním úřadem Červená Hora, Dolní Radechová, Havlovice, Hořičky, Chvalkovice, Malé Svatoňovice, Stárkov, Studnice, Velké Poříčí, Zábrodí, Žernov a Autocampem Rozkoš, Česká Skalice.
ISSN: 1210-6135
Formát: 59 str., 24×16 cm
Rok vydání:

nabídka různých čísel


Život a zásluhy matematika, astronoma a meteorologa Antonína Strnada (1746-1799)

Autor: Alena Šolcová

Cena: 25,-

Anotace: Publikace je věnována životu a vědecké činnosti náchodského rodáka Antonína Strnada, který mimo jiné proslul tím, že zavedl pravidelná měření teplot v pražském Klementinu.

Nakladatel: Okresní muzeum Náchod

ISBN: 80-238-49-62-X

Formát: 14 str., 21×15 cm

Rok vydání: 1999


Léčitelství na Náchodsku

Autor: Vladimír Svatoň

Cena: 70,-

Anotace: Katalog ke stejnojmenné výstyvě.Bohatě ilustrovaná publikace. Obsah: Mastičkáří, první lékaři a léčitelé. Mor – černá smrt. Hromové kameny, škapulíře a svaté obrázk. Pověry bez hranic. Medailony léčitelů. Apatyky a apatykáři. Léčebné vlastnosti rostlin. Herbáře a bylináře. Medikamenty živočišného původu. Lázně a lazebníci v Náchodě. Voda léčí a uzdravuje. Výběr z použité literatury.

Nakladatel: Regionální muzeum v Náchodě

ISBN: 978-80-260-5366-8

Formát: 48 str., 21×15 cm

Rok vydání: 2013


Bible v dějinách knižní kultury

Autor: Palína Nývltová a kol.

Cena: 100,-

Anotace: Katalog ke stejnojmenné výstyvě.Bohatě ilustrovaná publikace. Obsah: Na počátku bylo písmo. Vývoj písma. Psací látky a potřeby. Skriptorium. Výzdoba rukopisů. Podoba rukopisné knihy. Co je bible. Světové překlady bible. České překladové redakce. Rukopisné iluminované bible. Ďáblova bible (Codex gogas). Vynález knihtisku. Knižní vazba. Podoba tištěné knihy. Evropští tiskaři. Čeští tiskaři. Tištěné bible. Slovníček pojmů. Použitá literatura..

Nakladatel: Regionální muzeum v Náchodě

Formát: 48 str., 21×15 cm

Rok vydání: 2015