Dřevěné sáňky z Bělovsi

V depozitáři Muzea Náchodska se nachází i fond věnovaný sportu, v němž lze nalézt nejrůznější sportovní náčiní, mimo jiné také saně a sáňky. Většinou se jedná o saně celodřevěné, někdy opatřené kovovou skluznicí, jindy jde o prkénko přidělané na ocelové konstrukci. Sáňky mají různé velikosti, některé jsou určeny pro děti, jiné, s ohrádkou, pro malá miminka, další sloužily pro dopravu těžkých nákladů.

Mimo ně se ve sbírce nacházejí i dětské sáňky, které dělaly před první světovou válkou radost třem sourozencům z Bělovsi. Do muzea přibyly poměrně nedávno, v roce 2019. Dárkyně k nim připojila zajímavé informace, které si zde dovoluji ocitovat: „Sáňkoval na nich jako dítě můj tatínek, Josef Tomeš (*22. 3. 1908) a jeho o 5 let mladší bratr Jaroslav a ještě mladší sestra Marie. Bydleli v chalupě čp. 73 v Bělovsi u parku proti tenisovým kurtům. Byla to poslední chalupa v řadě před mostem do lázní. Myslím, že sáňky dal pro své děti zhotovit můj děda, Adolf Tomeš, u běloveského sedláře…“

Sáňky prošly po přijetí do muzea konzervátorským zásahem, neboť byly napadeny červotočem.  Při té příležitosti muzejní konzervátor také ošetřil dřevo a železné prvky. Doufáme, že tento předmět bude při příležitostných výstavách přinášet návštěvníkům podobnou radost, jakou měly děti, které na nich v Náchodě jezdily.

Mgr. Mariana Poláková, Ph.D.