Restaurátor – skrytá tvář muzea

Regionální muzeum v Náchodě zve Vás a Vaše žáky na vzdělávací program
Restaurátor – skrytá tvář muzea

Program si klade za cíl seznámit žáky s prací konzervátora a restaurátora v muzeu. V novém výukovém programu se žáci dozvědí, jak se tyto profese liší, jak moc jsou důležité a s čím vším se může restaurátor a konzervátor setkat.

Program je možné objednat na libovolnou hodinu dle domluvy. Program prosím domlouvejte v dostatečném předstihu, kvůli zajištění pomůcek.

Cílová skupina: žáci 2. stupně ZŠ a SŠ
Délka programu: cca 60-90 minut
Vstupné: 40 Kč žáci / pedagog zdarma

Přihlášky na program na emailové adrese barbora.stehlikova@seznam.cz
nebo na tel. čísle 491 423 248 nebo 777 029 880
Na setkání s Vámi se těší Mgr. Barbora Stehlíková