Základní informace o muzeu

Muzeum Náchodska je příspěvkovou organizací zřizovanou Královéhradeckým krajem.

Je zapsáno v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu Pr, vložce číslo 690. Aktuální zřizovací listina Regionálního muzea v Náchodě byla schválena zastupitelstvem Královéhradeckého kraje dne 1. ledna 2018 (Zřizovací listina.Pdf)  Dodatkem ke zřizovací listině bylo Regionální muzeum v Náchodě s účinností od 1.6.2018 přejmenovávání na Muzeum Náchodska  (Zřizovací listina dodatek 1.pdf)


Muzeum Náchodska je přímým pokračovatele Městského muzea v Náchodě, založeného roku 1879. Na sklonku padesátých let (nejpozději roku 1960) získalo muzeum status okresního muzea (Okresní muzeum v Náchodě). V roce 2003 změnilo muzeum zřizovatele (z Okresního úřadu Náchod na Královéhradecký kraj) a přejmenovalo se na Regionální muzeum v Náchodě (viz také dějiny muzea). Od 1. 6. 2018 se muzeum nově jmenuje Muzeum Náchodska.


V současné době Muzeum Náchodska spravuje pobočky nacházející se celkem ve čtyřech obcích:

Náchod    (Administrativní budova a depozitáře, Stálá expozice, Výstavní síň)
Dobrošov    (Pevnost Dobrošov 1938, Pěchotní srub Jeřáb)
Hronov    (Muzeum Al. Jiráska, Jiráskův rodný domek)
Police nad Metují    (Muzeum města Police n.M. – klášter, Stará roubená škola 1785)


Název, sídlo a identifikační údaje:

Oficiální název:   Muzeum Náchodska
Adresa:   Masarykovo náměstí čp. 1, Náchod, PSČ 547 01
Zřizovatel:   Krajský úřad Královéhradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, PSČ 500 03
Statutární zástupce:   Mgr. Oldřich Schejbal

IČO:   00084930
DIČ:   CZ 00084930
Bankovní spojení:   KB Náchod, č. ú. 2033-551/0100
Telefon:  +420 491 423 248 Mobil: +420 724 156 909
E-mail:   sekretariat@muzeumnachodska.cz
Datová schránka: 2wek7h6
www stránky:   www.muzeumnachodska.cz
Působnost muzea:   regionální
Právní postavení:   příspěvková organizace s právní subjektivitou

Muzeum Náchodska je součástí sítě poskytovatelů standardizovaných veřejných služeb ve  smyslu zákona č. 483/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb. o ochraně sbírek muzejní povahy a změně některých dalších zákonů ve znění zákona č. 186/2004 Sb.

Adresy a kontakty zaměstnanců: najdete zde