Mezinárodní den archeologie

Muzeum Náchodska se již tradičně připojuje k Mezinárodnímu dni archeologie, který se uskuteční v sobotu 15. října 2022 od 10 do 16 hodin ve výstavních prostorách Muzea Náchodska a přilehlých lokalitách.

Tento rok pro vás připravujeme archeologickou olympiádu, která vás provede krátkým okruhem v centru Náchoda od budovy stálé expozice Muzea Náchodska v Broučkově domě na Masarykově náměstí čp. 18, Staré radnice čp. 1 a přes Park osobností a Výstavní síň Muzea Náchodska (roh Tyršovy a Zámecké ul.) zase zpět.

Celý den budete moct zakusit tematické aktivity pro děti i dospělé a naučit se dovednostem, které museli ovládat naši pravěcí předci. Třeba střelbu z luku na mamuta, stopování, umění rozdělat a uchovávat oheň nebo výrobu šperků.

Těšit se můžete též na přednášky a komentované prohlídky s odborníky z Muzea Náchodska.

Program přednášek a komentovaných procházek:


10:00 – Představení nového ředitele Muzea Náchodska Mgr. Oldřicha Schejbala a jeho přednáška Konzervace osobní zbraně gen. Heliodora Píky přednáškový sál Muzea Náchodska v 1. patře Staré radnice na Masarykově náměstí cp. 1 v Náchode.
11:00 – Komentovaná procházka Mgr. Jana Tumy Náchod známý i neznámý. Viditelné i skryté archeologické stopy dávné minulosti – sraz před Starou radnicí na Masarykově náměstí cp. 1 v Náchode.
13:00 – Přednáška Dějiny pod dlažbou ukryté Mgr. Jana Koštála o záchranných archeologických výzkumech na náměstí v Ceské Skalici – přednáškový sál Muzea Náchodska v 1. patře Staré radnice na Masarykově náměstí cp. 1 v
Náchode.
14:00 – Komentovaná procházka Mgr. Jana Tumy Náchod známý i neznámý. Viditelné i skryté archeologické stopy dávné minulosti – sraz před Starou radnicí na Masarykově náměstí cp. 1 v Náchode.