Noční prohlídky Kláštera v Polici nad Metují

Muzeum Náchodska zve do Police nad Metují na noční prohlídky benediktinského kláštera a kostela Nanebevzetí P. Marie. Historik Mgr. Jan Tůma seznámí návštěvníky s historií založení benediktinského kláštera, stavebním vývojem kláštera, klášterního kostela, a také zaniklého farního kostela. Součástí prohlídky bude návštěva studánky P. Marie na hřbitově, prohlídka interiérů kostela Nanebevzetí P. Marie a prohlídka prostor bývalé prelatury (dnes muzeum).

Noční komentované prohlídky proběhnou v pátek

15. července 2022

12. srpna 2022

16. září 2022

Sraz vždy v 21:00 před hlavní bránou kláštera.

Prohlídka trvá cca 2 hodiny a je třeba si ji předem zarezervovat na telefonu 775 393 608, nebo na e-mailu vecerova@muzeumnachodska.cz.