Hesham Malik – „Make Art Not War”

Troufale expresivní Malik – „Make Art Not War” září z podzemí Dobrošovské pevnosti.

Muzeum Náchodska znovu otevřelo bývalou vojenskou pevnost spolu se sérií uměleckých výstav mezinárodně uznávaného umělce Heshama Malika.

Hesham Malik se specializuje na moderní současné umění a design. Hesham má za sebou více než 100 samostatných výstav a je zkušeným profesionálním umělcem. Zaměřuje se na smyslovou povahu umění a snaží se zobrazit příběhy lidí a života po celém světě.

Autor výstavy se i tentokrát rozhodl nechat mluvit umění samo o sobě. „Autentická atmosféra pevnosti spolu se surovostí země, do které se zarývá, tak souzní a prosvítá skrze díla plná barev a emocí. Příběhy se tak díky umění začínají vyprávět před vašima očima, když se během sestupování dolů dokážete naladit na vnitřní melodie vlastní duše obklopeni silnou energií země,” uvádí Hesham Malik.

Po tříleté rekonstrukci tak mohou návštěvníci kromě proměny objektu zažít unikátní kolekci výstav „Make Art Not War” tohoto umělce. Při putování turistickým okruhem na ně mezi 1750 metrů spojovacích chodeb a 750 metrů podzemních prostor čeká téměř 40 obrazů z umělecké expozice „Ethereal“, „Raw“ a „Bitye“. Výstava seznámí návštěvníky s bohatou prezentací tvorby Heshama Malika napříč různými uměleckými disciplínami.

Éterické Ethereal


Výstava sama o sobě tak připomíná parafrázi na pomyslnou cestu do středu. Nejenom toho zemského. Pomyslně i toho duchovního, vnitřního. Mlčící zdi ožívají ve skalách a rozkvétají uměním a odkazy na historii různých kmenů a kultur, která vychází z podobně jedinečných míst jako je pevnost Dobrošov. Původ slova „Ethereal” z názvu expozice odkazuje k něčemu nesmírně jemnému a lehkému, co vzniklo způsobem, který jako by nebyl z tohoto světa.

„Svět je jevištěm, kde jsme všichni součástí jednoho příběhu. Rozdíl je v tom, jak čas mění místa a jak mění lidi. Byly doby, kdy si kmeny z jeskyní a hor udělaly své domovy. Na takových jedinečných místech se rodila kulturní společenství a lidé utvářeli a předávali si poznání. Jedny z prvních zbraní v historii lidstva byly objeveny a vytvořeny v jeskyni. Jeskyně byly také jedněmi z prvních galerií a muzeí, kde mohlo vzniknout umění a být zachováno pro budoucí generace,” vysvětluje umělec Hesham Malik.

Bytí Bytie

V této prapůvodní jeskynní galerii tak ožívá také další z Malikových expozic, nazvaná „Bytie”. To lze přeložit jako bytí, existenci nebo život. Filozofický termín „Bytie” přitom neodkazuje pouze k životu. Ale k existenci objektivní reality, která nezávisí na lidském vědomí, jako je příroda nebo hmota. Na dílech této expozice umělec diváky seznamuje s obrazy, které vytvořil za pomocí 3 barev (černé, bílé a červené). Díla vytváří iluzi samoúčelné akce.

Nerovné Raw


Vrcholem výstavy jsou díla z expozice Raw”, která umělec vytvořil speciálně pro pevnost Dobrošov. Vytvořil je poté, co toto místo navštívil. Byl natolik okouzlen krásou skrytých a zároveň odkrytých skal, tichem a silou tohoto masivního skálozemitého prostředí, že se rozhodl vystavit v těchto jeskyních umělecká díla, která kombinují výtvarné a sochařské umění. Dřevěné plastiky jsou umístěny jakoby namátkou, někdy nakřivo, jako by jejich kořeny vyrůstaly nahodile z nepřístupného terénu nebo naopak spadly z klenby nedostupného prostoru nad nimi.

Výstava je přístupná pouze v rámci prohlídkového okruhu pevností Dobrošov od 1. července do 6. října 2022 (výstava je oproti plánovanému ukončení 16. října z technických důvodů zkrácena). Pro aktuální otevírací dobu sledujte www.muzeumnachodska.cz/dobrosov.