Nový ředitel Muzea Náchodska

Dne 1. května 2022 se ujal funkce ředitele Muzea Náchodska Mgr. Oldřich Schejbal.

Mgr. Oldřich Schejbal byl do funkce ředitele Muzeum Náchodska jmenován na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje č. RK/7/238/2022D ze dne 21. února 2022.