Jan Kolda: “За Україну!”

Patron náchodské pobočky Muzea Náchodska Jan Kolda ze Žampachu se, jak je hodno husitského hejtmana, postavil na stranu Ukrajiny bojující proti nevyprovokovanému vojenskému vpádu Ruské federace.