Současné mayské náboženství na hranici různých světů – 2. března 2022

Srdečně zveme na beseda s Mgr. Janem Kapustou, Ph.D. ze Západočeské univerzity v Plzni, kde působí jako odborný asistent na Katedře antropologie.

Mgr. Jan Kapusta, Ph.D. se narodil v roce 1985 v Náchodě. Vystudoval etnologii na Univerzitě Karlově v Praze. Zabývá se antropologií náboženství a etnologií mayské kultury, zvláště pak obětními a poutními rituály, šamanismem, animismem, vztahem přírody a kultury. Podnikl několik terénních výzkumů, například do Guatemaly nebo Španělska. V poslední době se věnuje vzájemnému ovlivňování domorodých kultur světa a západní alternativní spiritualitě.

Jeho významná kniha Oběť pro život představuje nejen první českou odbornou monografii o současné mayské religiozitě, ale také pojednává o aktuálním pohledu na přírodní kultury a na některé existující problémy antropologie náboženství. Víte například, proč obětování krocana považovali Mayové za náhradu lidských obětí a co musejí obětovat dnes vzhledem ke globálnímu náboženskému diskurzu?

Chcete-li se o současném mayském náboženství nebo o rituálech dnešních domorodých kmenů dozvědět více, přijďte ve středu 2. března 2022 v 17 hodin do přednáškového sálu Muzea Náchodska v prvním patře staré radnice na Masarykově náměstí čp. 1 v Náchodě. Vstupné je dobrovolné, občerstvení bude zajištěno a vaše názory i dotazy na dané téma jsou vítány.