Mezinárodní den archeologie 2021

Muzeum Náchodska se letos opět připojuje k Mezinárodnímu dni archeologie, který se uskuteční v sobotu 16. října 2021 v budově stálé expozice Muzea Náchodska v Broučkově domě na Masarykově náměstí čp. 18 a ve Staré radnici čp. 1 v době od 10 do 16 hodin.

Celodenní program bude plný aktivit pro děti se zaměřením na stravování pravěkých lidí. Zájemci si budou moci vyzkoušet střelbu z luku na mamuta nebo výrobu obilné placky od mletí obilí mezi kameny, přes namíchání směsi až po samotné upečení placky.

Návštěvníci se mohou těšit i na cyklus přednášek a komentované prohlídky na ploše záchranného archeologického výzkumu v místech budoucího staveniště Spolkového domu v Náchodě v Hurdálkově ulici.

Vstupné zdarma!

Program přednášek a komentovaných prohlídek:

10:00Komentovaná prohlídka na ploše záchranného archeologického výzkumu v místech budoucího staveniště Spolkového domu s muzejním archeologem Mgr. Janem Košťálem – sraz na místě v Hurdálkově ulici vedle kina Vesmír

11:00Přednáška ZAV v trase obchvatu Jaroměře (přednášející: Mgr. Sylva Tichá Bambasová a Mgr. Jan Košťál) – přednáškový sál Muzea Náchodska v 1. patře Staré radnice na Masarykově náměstí čp. 1 v Náchodě

13:00Přednáška “Jak jsme jedli vtipnou kaši” (přednášející: Mgr. Marcela Horáková) – rekonstrukce stravy našich předků na základě studia lidské kostry, zvířecích koster, dobových pramenů a analýzou nádob a nádobí – přednáškový sál Muzea Náchodska v 1. patře Staré radnice na Masarykově náměstí čp. 1 v Náchodě

14:00Komentovaná prohlídka na ploše záchranného archeologického výzkumu v místech budoucího staveniště Spolkového domu s muzejním archeologem Mgr. Janem Košťálem – sraz na místě v Hurdálkově ulici vedle kina Vesmír

Akce proběhne ve spolupráci s MAS Stolové hory.