Světla nad bunkry 2021

V sobotu 25. září 2021 od 20.30 do 21.00 proběhl 6. ročník akce „Světla nad bunkry“ k připomenutí všeobecné mobilizace čs. branné moci v roce 1938. V rámci této akce jsme nasvítili objekty N-D-S 72 „Můstek“,  N-D- S 73 „Jeřáb“ a  N-D-S 75 „Zelený“ tvrze Dobrošov.

Krom podobných mimořádných akcí je, v rámci boje proti světelnému znečištění, architektonické i veřejné osvětlení Pevnosti Dobrošov vypnuto.