Zemřel Lubor Šušlík

* 25. 5. 1928 † 21. 9. 2021

Ve věku 93 let nás v úterý 21. září 2021 opustil skaut, účastník protinacistického a protikomunistického odboje, sběratel a modelář Lubor Šušlík. S Muzeem Náchodska jej pojila dlouholetá spolupráce, neboť jeho ojedinělá, působivá a zároveň v Evropě pravděpodobně největší kolekce figurek vojáčků Československá armáda první republiky v miniatuře – Měli jsme se bránit (1938) našla své umístění v provozním areálu Pevnosti Dobrošov a po dobu její revitalizace se stala součástí stálé expozice v Broučkově domě.

Lubor Šušlík se narodil v Mostě v rodině bývalého ruského legionáře a důstojníka československé armády. V době květnové mobilizace v roce 1938 vstoupil ve svých necelých deseti letech do  skautského oddílu a zároveň se stal i členem Sokola. V únoru 1944 se stal vedoucím jednoho z oddílů Klubu českých turistů, což mu umožnilo rozvíjet skautské aktivity. V závěru války byl na nádraží na Moravě zatčen německou tajnou policií, která u něho nalezla kufr plný střeliva a několik granátů. Po výslechu v místní budově gestapa ho druhý den stanný soud odsoudil k trestu smrti. Zachránilo ho až letecké bombardování Olomouce. V květnu 1945 se Lubor Šušlík účastnil bojů v Pražském povstání. Po únoru 1948 jej čekala perzekuce, šikana, věznění i výslechy Státní tajnou bezpečností. Protože nemohl studovat na vysoké škole, vyučil se strojním zámečníkem. V roce 1968 se účastnil obnovy Junáka a  založil skautský oddíl v Chocni. V 90. letech se stal výchovným zpravodajem, členem historické komise Junáka a zároveň i nositelem řady nejvyšších skautských i dalších odbojových vyznamenání. Poslední roky svého života prožil v Pardubicích, přičemž ještě v nedávné době též aktivně působil jako turistický průvodce v Evropě, na Kubě i dalších exotických zemí.

Inspirující životní příběh Lubora Šušlíka je zachycen v Paměti národa a věříme, že tak nikdy nebude zapomenut.

Čest jeho památce!