Jaroslav Jošt v Muzeu Náchodska

Ve čtvrtek 4. dubna 2019 proběhla ve výstavní síni Muzea Náchodska v Tyršově ulici vernisáž výstavy gobelínů Jaroslava Jošta. Po dobu jednoho měsíce mají návštěvníci možnost shlédnout téměř v úplnosti pozoruhodné dílo tohoto náchodského tvůrce. Jaroslav Jošt zůstane v muzeu přítomen i poté, neboť se rozhodl věnovat naší instituci gobelín „Náchodský hrad 1538“ o šířce 1,15 a výšce 2,2 metru. Za tento velkorysý dar se sluší co nejsrdečněji poděkovat. Hned po skončení výstavy jím obohatíme stálou expozici muzea v Broučkově domě čp. 18 na hlavním náchodském náměstí. Věřím, že pohled na gobelín v živých barvách s působivým námětem úvah nad možnou a zaniklou podobou náchodského hradu může nejednoho pozorovatele přivést k hlubšímu zájmu o vrstvy paměti prostředí, ve kterém žijeme. Vždy je co objevovat a muzeum chce být partnerem a pomocníkem takového poznávání.

Jaroslav Jošt se narodil roku 1951, v náchodské základní umělecké škole jej formoval sochař Jindřich Roubíček, v kresbě pak akademický malíř a grafik Jiří Kodym. Vyučil se tiskařem, později absolvoval střední grafickou školu. V náchodském loutkovém souboru Dětem pro radost nejen hrál, ale také navrhoval loutky a divadelní loutkové scény. Inspirován secesí, užívá autor ve svých dílech ostřejší barevné kontrasty, výraz energie. S neobyčejně pracnou technikou vyšívaných gobelínů začal v roce 1976. Nejprve vytvářel menší formáty měsíčních znamení a květinové motivy. Mnohem později, po roce 1997, vznikly celé cykly gobelínů – Živly, Starý zákon, Nový zákon, Dvanáct měsíců. Spektrum jeho tvorby doplňují pohádková témata a výjevy z antických bájí a pověstí.

Sixtus Bolom-Kotari