Podporujeme záchranu kulturního a industriálního dědictví regionu

Ředitel Regionálního muzea v Náchodě Sixtus Bolom-Kotari se dne 9. dubna 2018 zúčastnil jednání s ministrem kultury Iljou Šmídem a představiteli města Třebechovice pod Orebem o možnostech záchrany a památkové ochrany architektonicky cenné budovy třebechovického Hajnišova mlýna. Hajnišův mlýn je poslední industriální památkou na středověkém kanálu Alba, který by sám o sobě měl být vzhledem ke stupni unikátnosti prohlášen za kulturní, resp. technickou památku. Náhon Alba byl podle historických záznamů vybudován před rokem 1400. Je tak možná vůbec nejstarším dochovaným vodním dílem nejen v Královéhradeckém kraji, ale na celém území Čech. Šlo původně o ucelený systém s rybníky a souvisejícími stavbami. Je žádoucí představit tento systém jako místo paměti, v mnoha ohledech srovnatelné například s jihočeskými rybníky a osobností Jakuba Krčína. Spojení Hajnišova mlýna s Albou ukrývá mimořádný, dosud nevyužitý potenciál. Záměrem majitele Hajnišova mlýna, města Třebechovice pod Orebem, dosud bylo objekt zbourat a na jeho místě vybudovat příjezdovou cestu k parkovišti. Záměr vyvolal rozporuplné reakce ústící do více než dvouletého sporu o památkovou hodnotu mlýna. V nejbližších dnech očekávané rozhodnutí Ministerstva kultury v dané věci může být určující pro určení vztahu státu k památkové hodnotě obdobných staveb regionu včetně Hrnčířova mlýna v Českém Meziříčí, o jehož záchranu usiluje Společnost ochránců památek ve východních Čechách.

http://www.sopvc.cz/

http://hajnisuvmlyn.cz/

https://twitter.com/MinKultury/status/983273071313375232

 

 

Třebechovický mlýn během návštěvy ministra kultury a v navržené podobě po revitalizaci.
Foto: Ministerstvo kultury. Vizualizace: Jan Vádlík / Alžběta Hejnová.