Záchranný archeologický výzkum v benediktinském klášteře v Broumově

Koncem minulého týdne dokončili pracovníci Regionálního muzea v Náchodě záchranný archeologický výzkum v Růžovém dvoře v areálu benediktinského kláštera v Broumově. ZAV byl vyvolán stavebním záměrem přestavby objektu čp. 2 (budova bývalého gymnázia) na restaurační zařízení. První část výzkumu byla zahájena již v prosinci 2017 a další etapa navázala začátkem března letošního roku. Vzhledem k nepřízni počasí se práce protáhly až do počátku dubna. V následujících týdnech bude na stavbě probíhat ještě archeologický dohled.

V průběhu ZAV byly postupně odkryty destrukční vrstvy z období barokní přestavby kláštera s množství nálezů. Nejstarší nálezy, které byly zachyceny v hloubce 1,5 m, lze datovat na přelom 13. a 14. století a lze je ztotožnit s vypálením proboštského hradu, který byl předchůdcem kláštera.

Archeologické výzkumu v areálu kláštera probíhají od roku 2014, kdy byla zahájena jeho postupná revitalizace. Výsledky z provedených výzkumů jsou postupně zpracovány a vytvoří tak představu o postupném vývoji této národní kulturní památky.